Szukaj

Głodówka regeneruje układ odpornościowy

Wyniki nowych badań przeprowadzonych na myszach i w 1 fazie u ludzi, sugerują, że długotrwałe cykle bez jedzenia, zwykle – od 2 do 4 dni – nie tylko chronią przed toksycznymi skutkami chemioterapii, ale również mogą wpływać na regenerację komórek macierzystych, komórek odpornościowych, na powstawanie nowych oraz oczyszczanie starych i uszkodzonych komórek.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Suthern California (USC) w Los Angeles, opublikowane w czasopiśmie CellStem Cell mają na celu pokazanie, że naturalne interwencje dla organizmu, mogą wywołać nturalny proces regeneracji narządu lub układu przez komórki macierzyste. Zespół zauważa, że z odkrycia mogą korzystać osoby z uszkodzeniami systemu immunologicznego, na przykład wówczas gdy poddawane były chemioterapii na raka. Mogą korzystać również z tego osoby starsze, których układ odpornościowy osłabiony jest przez proces starzenia się, przez narażone są na choroby.

W wyniku doświadczeń na myszach i fazy 1 badań klinicznych na ludziach, wykazano, że długie okresy na czczo, znacznie obniżają poziomy białych krwinek. U myszy, to odwrócenie przełącznika, który zmienił szlaki krwiotwórczych komórek macierzystych – grupa komórek, które regenerują krwinki i układ odpornościowy.

- Nie mogliśmy przewidzieć, że długotrwałe głodzenie miałoby taki niezwykły wpływ na regenerację komórek macierzystych kładu krwiotwórczego - mówi Valter Longo, profesor geronotologii i Nauk Biologicznyh w USC Davis School of gerontologii i dyrektor USC Longevity Institute. Mówi, że kiedy przestaje się jeść, organizm zużywa przechowywane składy glukozy, tłuszczy i ketony, a także zajmuje się recyklingiem zużytych i uszkodzonych komórek odpornościowych.

- To, co zauważyłam, zarówno w naszej pracy, pracy ludzi i zwierząt jest to, że liczba białych krwinek spada z długotrwałego postu - wyjaśnia. U myszy głodzenie powoduje uzupełnianie zużytych komórek odpornościowych nowymi.

U myszy, dłuższe okresy postu – powtarzane cykle co 2-4 dni bez jedzenia – w ciągu 6 miesięcy, zabiły starsze i uszkodzone komórki odpornościowe i wygenerowano nowe. Każdy cykl na czczo, wywołał w białych komórkach regenerację komórek macierzystych na bazie nowych komórek odpornościowych. Przyczynia się to do zmniejszenia PKA, enzymu, który bierze udział w przedłużaniu żywotności prostych organizmów.

Głodzenie prowadzi także do spadku IGF-1, czynnika wzrostu hormonu związane z procesem starzenia się, nowotworem i progresem nowotworu. Wyłączenie genu PKA jest kluczowym etapem, który uruchamia komórki macierzyste do regeneracji.

Dobrą wiadomością jest informacja, że organizm pozbywa się również „części systemu”, które mogą być uszkodzone lub części stare, nieefektywnych części w trakcie postu. Teraz, jeżeli zaczniesz pościć z systemem mocno uszkodzonym przez chemioterapię lub starzenie się, poszcząc możesz generować, dosłownie, nowy system odpornościowy. Trzy dni na czczo u osób chorych na raka może odwrócić część skutków chemioterapii.

W badaniu klinicznym z udziałem niewielkiej grupy pacjentów chorych na raka, zespół odkrył również, że na czczo przez 3 dni przed chemioterapią ochroniono ich od jego toksycznych działań. Chociaż chemioterapia ratuje życie, ale również powoduje znaczne uszkodzenia układu odpornościowego. Zespół ma nadzieję, że ich odkrycia okazują, że głodówka może pomóc w minimalizacji niektórych z tych szkód.

Tym czasem nic nie wskazuje na to, że ludzie powinni starać się uzyskać te same efekty przez długotrwałe głodzenie, które powinno wykonywane być pod nadzorem lekarza. Inne badania kliniczne są obecnie potrzebne do sprawdzenia jakości skuteczności podejścia u ludzi, jak również zbadania skutków ubocznych.

Profesor Longo mówi, że prowadzone są obecnie badania, czy te same efekty regeneracji mogą występować przy współpracy z innymi systemami i organami, jak również z układem odpornościowy. Jego pracownia planuje już dalsze badania a zwierzętach i badania kliniczne.


Komentarze do: Głodówka regeneruje układ odpornościowy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz