Szukaj

Dodawanie warzyw do posiłków wpływa na postrzeganie potrawy i gotującego

Warzywa są częścią obiadu tylko u 23% Amerykanów – mimo, że wiedza o ich wartościach odżywczych jest powszechna. Jak widać, sam argument pozytywnego wpływu na zdrowie nie jest wystarczający, by przekonać ludzi do stawiania warzyw na stole.

W opublikowanym ostatnio w Public Health Nutrition badaniu skupiono się na dodatkowych, zmysłowych i społecznych bodźcach skłaniających do jedzenia warzyw. Postawiono hipotezę, że dodawanie warzyw do posiłku podnosi oczekiwania wobec zmysłowych doznań podczas jego spożywania. Ponadto założono, że gotującego, który do dań włącza warzywa, postrzega się w lepszym świetle, niż tego, który warzyw nie używa.

Istotne jest wrażenie

Żeby zweryfikować te założenia, przeprowadzono serię wywiadów. Miały one na celu sprawdzenie, jakie skojarzenia z warzywami w posiłkach mają badani, jak oceniają oni jakość posiłków i jak postrzegają osobę je przygotowującą.

Internetowy sondaż metodą ilościową przeprowadzono wśród 500 kobiet między 18. a 65. rokiem życia, matek co najmniej dwojga dzieci.

W pierwszej części badania posłużono się dwiema wersjami hipotetycznej historii o kobiecie przygotowującej posiłek. W pierwszej z nich dodatkiem do obiadu są warzywa, w drugiej nie. Połowa uczestniczek zapoznała się z wersją pierwszą, połowa z drugą. Każda miała opisać kobietę za pomocą trzech słów wybranych z listy (stanowiły ją określenia pozytywne i negatywne, tyle samo jednych i drugich).

Drugą część badania stanowiła ocena posiłku. Badane musiały oszacować jego jakość i wartość odżywczą. Poproszono je również o podanie własnych skojarzeń z jedzeniem oraz określenie, jakie jest ich ulubione warzywo – także ich najstarszego i najmłodszego dziecka. W ponad 70% przypadków matki nie miały problemu z podaniem ulubionego warzywa swoich dzieci. Oznacza to, że większość dzieci ma swoje ulubione warzywa.

Zyskuje nie tylko obiad, ale i kucharka

Lepiej oceniona została kobieta serwująca warzywa. Obecność warzyw sprawiła też, że posiłki oceniano wyżej. Respondentki zwykle zgadzały się, że dodatek warzyw poprawia smak przygotowywanych przez nie potraw. Było to oczywiste zarówno dla amatorek warzyw, jak i matek od nich stroniących.
Badanie udowadnia zatem, że warzywa są kluczem do udanego posiłku. Ich obecność sugeruje, że w przygotowanie jedzenia włożono więcej wysiłku i miłości; sprawia też wrażenie, że potrawa jest smaczniejsza.

Końcowym wnioskiem powinno być zatem to, że warzywa odgrywają bardzo ważną rolę w czerpaniu satysfakcji z jedzenia i wzbudzają pozytywne odczucia odnośnie tego, kto owo jedzenie przygotowuje.

Komentarze do: Dodawanie warzyw do posiłków wpływa na postrzeganie potrawy i gotującego

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz