Szukaj

Czy istnieje optymalny próg konsumpcji witaminy C?

Firma Danone Chiquita Fruits, aby rozpowszechnić w Europie swoje nowe napoje na bazie owoców, ogłasza publikację artykułu w najnowszym numerze Critical Reviews in Food Science and Nutrition, na temat optymalnej konsumpcji witaminy C. W rzeczywistości, w przypadku tej witaminy, której ciało ludzkie nie może produkować, istnieje wiele niejasności odnośnie dziennych zalecanych dawek, jeżeli chcemy uniknąć niedoborów albo wyciągnąć maksimum korzyści dla zdrowia.Dlatego też, autorzy wyżej wspomnianego artykułu postanowili pochylić się nad tym tematem, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

W badaniach udział wzięli uczeni od lat zaangażowani w badania naukowe nad witaminą C: Balz Frei z Instytutu Linus Pauling w Stanach Zjednoczonych, Inés Birlouez-Aragon z firmy Spectralys Innovation we Francji, a także Jens Lykkesfeldt z fakultetu Nauk o Życiu Uniwersytetu w Kopenahadze w Danii.

Artykuł finansowo był wspierany przez firmę Danone Chiquita Fruits SAS, jednak żaden z autorów nie zadeklarował wystąpienia otwartego konfliktu interesów.

Oficjalne wytyczne dotyczące dziennej zalecanej dawki witaminy C zmieniają się w całej Europie w zależności od kraju: od 40 mg do 110 mg.

Jednakże, szczegółowa analiza wszystkich danych narodowych i międzynarodowych dostępnych dla tej witaminy, pokazuje, że to właśnie przy dawce 200 mg dziennie uzyskujemy stężenie plazmatyczne, które pozwala tkankom oraz komórkom w pełni wykorzystywać przeciwutleniające właściwości witaminy C, a także inne jej zalety zdrowotne.

Innymi słowy, przy dawce 200 mg na dzień możemy zaobserowować poziomy plazmatyczne 60-100µmol/L, które pozwalają komórkom, plazmie krwi oraz większości tkanek na praktycznie maksymalne nasycenie.


Trzeba również odnotować, że przy poziomach większych niż 70µmol/L dochodzi do znaczącego wzrostu ilości witaminy C eliminowanej wraz z moczem, biorąc pod uwagę fakt, iż witamina ta rozpuszcza się w wodzie.


Kiedy zaś znajdujemy się poniżej poziomu 200 mg witaminy C na dzień, nawet niewielka dodatkowa dawka prowadzi do wielkich zmian w poziomie plazmatycznym.

Jak mówi doktor Jose M. Cobo, dyrektor naukowy Danone Chiquita Fruits - Bardzo nas zaskoczyły te dane naukowe na temat witaminy, której zalet nikt nie kwestionuje, ale z której możemy wyciągnąć jeszcze więcej korzyści, dzięki konsumpcji we właściwych dawkach.

Korzyści te, jak zgodnie wypowiadają się naukowcy to stymulacja odpowiedzi odpornościowej, synteza kolagenu oraz działanie antyoksydacyjne. Co więcej, dane naukowe pochodzące z badań epidemiologicznych opublikowanych ostatnio, mówią również o korzystnym wpływie witaminy C na nadciśnienie tętnicze, pierwotną prewencję chorób sercowo-naczyniowych oraz na zapobieganie udarowi mózgu.

Jednakże, jak dodają autorzy artykułu, w Europie również stwierdzamy niedobory witaminy C, na łonie różnych grup populacji.

Dyrektor generalny Danone Chiquita Fruits, Wojtek Kadaszewicz, wyjaśnia - To dlatego nasza firma opracowała produkt C-Optima, na bazie świeżych owoców, który zawiera optymalną ilość witaminy C, czyli 200 mg. Jest to gwarantowana ilość tej witaminy w jednej szklance soku.

Ilość tę zapewnia obecność owoców acerola, w których stężenie witaminy C jest 32 razy większe niż w pomarańczach.

Opublikowanie artykułu w Critical Reviews in Food Science and Nutrition odzwierciedla zgodną opinię wszystkich autorów odnośnie optymalnej ilości witaminy C, którą należy absorbować, aby wyciągnąć korzyści dla zdrowia. Ilości te możemy znaleźć również w pięciu zalecanych porcjach owoców i warzyw na dzień, ale wymaga to czasu i wysiłku, jeżeli nie chcemy utracić witaminy C w trakcie przechowywania i gotowania.

Komentarze do: Czy istnieje optymalny próg konsumpcji witaminy C?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz