Szukaj

17 listopada 2012 r. - Światowy Dzień Wcześniaka

Podziel się
Komentarze0

W sobotę 17 listopada po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień Wcześniaka. Dla uczczenia tego dnia w wielu krajach na świecie kluczowe i najbardziej charakterystyczne budynki zostaną podświetlone na fioletowo. Będą to między innymi Empire State Building w Stanach Zjednoczonych i CN Tower w Kanadzie.


Polska również włączyła się w Global Illumination Initiative przez podświetlenie od godz. 18.00 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Działania ogólnoświatowe na rzecz wcześniaków promowane są przez znaną piosenkarkę Celine Dion.

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom oraz Instytut Matki i Dziecka organizują wystawę pt. „Wcześniaki – wczoraj i dziś”. Otworzy ją Krajowy Konsultant ds. Neonatologii Pani Profesor dr hab. Ewa Helwich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.

Tegoroczne polskie obchody Światowego Dnia Wcześniaka odbędą się w Sejmie RP, jako kontynuacja zainicjowanych przed rokiem działań w Parlamencie Europejskim z racji podpisania „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków” i wystąpienia Prezesa Fundacji Wcześniak w PE.

Wernisaż wystawy odbędzie się 17 listopada w Sejmie RP. Następnie zostanie ona przeniesiona do szpitala św. Zofii w Warszawie, przy ul. Żelaznej 90, a później na ul. Krakowskie Przedmieście przed Kościół Św. Anny w Warszawie, gdzie będzie można ją oglądać przez tydzień od 20 do 27 listopada. Wystawa eksponowana będzie również w całej Polsce na oddziałach wcześniaków w szpitalach referencyjnych 2. i 3. stopnia.

Wcześniactwo jest poważnym problemem ogólnoświatowym


W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 6,7% przedwcześnie, a więc przed 37. tygodniem ciąży.
Spośród wszystkich rodzących się w ciągu roku dzieci 5,5% ma masę poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500–999 g. Dzięki wprowadzeniu w 1995 roku trójstopniowego systemu opieki perinatalnej, którego jednym z celów jest zapewnienie, aby porody dzieci z wagą poniżej 900 g odbywały się w szpitalach 3. stopnia poziomu opieki, wskaźniki te dynamicznie maleją.

Umieralność okołoporodowa w 2010 roku wyniosła w grupie dzieci urodzonych z masą 500–999 g 47,68%, a 4,13% w grupie dzieci z masą 1000–2499 g i 0,16% powyżej 2500 gram. Dwadzieścia lat temu (w 1990 roku) te liczby były dwukrotnie wyższe.

W grupie dzieci urodzonych z masą 500–999 g umieralność okołoporodowa wynosiła wtedy ponad 85,78% (źródło: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom).

W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków – tj. jeden na dziesięć noworodków. Noworodki urodzone przedwcześnie stanowią największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie. W zależności od kraju liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.

W dniu 23 listopada 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Fundacji Wcześniak oraz EFCNI odbyła się uroczysta prezentacja oraz podpisanie „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków”, którego celem jest poprawa jakości życia dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez ujednolicenie standardów opieki nad wcześniakami w całej Europie oraz opieka i wsparcie dla rodzin tych dzieci. Dwa miesiące temu Parlament Europejski na posiedzeniu grupy roboczej ponownie zajął się tą problematyką.

Zobacz również:Konsekwencje wcześniactwa

Wcześniejsze urodzenie się dziecka wpływa na jego zdrowie nie tylko w pierwszych godzinach życia, ale także może mieć swoje konsekwencje w przyszłości.

Wcześniaki są najliczniejszą grupą pacjentów dziecięcych. Przedwczesny poród jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności i zachorowalności niemowląt (dane Fundacji Wcześniak).

Przedwczesne urodzenie jest przyczyną słabszego rozwoju narządów wewnętrznych. Konsekwencją wcześniactwa w późniejszych latach mogą być również m.in. trudności w uczeniu się i zaburzenia ruchowe, mózgowe porażenie dziecięce, deficyt sensoryczny, problemy układu krążenia, cukrzyca i alergie. Przedwczesne urodzenie podwyższa także ryzyko zaburzeń umysłowych, w tym także w życiu dorosłym.


Czynniki zwiększające ryzyko wcześniactwa

Można wyodrębnić trzy grupy ryzyka. Te związane ze stylem życia to m.in. palenie papierosów i spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży, zażywanie narkotyków, wysoki poziom stresu, późna opieka lekarska w okresie ciąży czy brak wsparcia społecznego.

Do czynników o charakterze medycznym zalicza się infekcje dróg moczowych i pochwy, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia krwi, niedowagę lub otyłość. Czynnikami demograficznymi są wiek matki poniżej 17. lub powyżej 35. roku życia, niski status społeczno-ekonomiczny.


****
O FUNDACJI WCZEŚNIAK
Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom powstała w 2003 roku z inicjatywy rodziców wcześniaka pod patronatem merytorycznym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2010 r. jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000191989). Głównym obszarem działań jest szeroko rozumiana pomoc rodzicom dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży w postaci dostępu do informacji, fachowej literatury, grup wsparcia działających przy Programie Mentor, wsparcia finansowego oraz kontaktów z innymi rodzicami wcześniaków zaprzyjaźnionych z Fundacją.
Fundacja opracowuje obecnie projekt uruchomienia Narodowego Centrum Wcześniaków, placówki medycznej, której celem ma być zapewnienie rodzicom dziecka, które ukończyło 12. miesiąc życia i zostało wypisane ze szpitala, możliwości otrzymania konsultacji medycznych i specjalistycznych w jednym miejscu, zapewnienie porad najlepszych specjalistów, prowadzenia szkoleń pediatrów, specjalistów i pielęgniarek w zakresie opieki nad wcześniakami, centralizacja danych dotyczących rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.
Więcej informacji na stronie: www.wczesniak.pl


O KLINICE NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka rozpoczęła swoje działanie w obecnym kształcie w 1997 roku. Składa się z 2 części: w jednej przebywają dzieci w okresie adaptacji do samodzielnego życia po urodzeniu razem z mamami (system „rooming in”, czyli „matka razem z dzieckiem”). Część druga to Intensywna Terapia, wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do leczenia i monitorowania czynności życiowych noworodków urodzonych przedwcześnie.

Instytut Matki i Dziecka od dawna interesował się problemami wcześniactwa, a Klinika Neonatologii od początku swojego istnienia uznała to zagadnienie za swój priorytet. Zajmuje się noworodkami skrajnie niedojrzałymi, urodzonymi przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży i z masą ciała poniżej 1000 gramów, które wymagają wsparcia oddechowego, leczenia niewydolności krążenia, specjalnych metod żywienia przez wiele miesięcy, zanim będą mogły oddychać samodzielnie i ssać pokarm z piersi swojej mamy.

W IMiD powstały pierwsze na terenie Polski badania regionalne oceniające rozwój somatyczny, poznawczy i psychiczny dzieci urodzonych przed 32. tygodniem ciąży, z masą ciała poniżej 1500 g po osiągnięciu 2 i 6 lat.
Wieloletnie i wielodyscyplinarne doświadczenie w diagnostyce i leczeniu noworodków z wadami wrodzonymi i patologiami wymagającymi interwencji chirurgicznej pozwala na ich kompleksowe leczenie. Osiągnięcia diagnostyki prenatalnej, położniczej, kardiologicznej i genetycznej, szybkie podjęcie działań przez neonatologa i chirurga ma olbrzymie znaczenie w powodzeniu leczenia operacyjnego i możliwości powrotu do zdrowia.

Klinika jest ośrodkiem akredytowanym do szkolenia specjalistycznego w dziedzinie neonatologii, co oznacza, że przekazuje lekarzom chcącym specjalizować się w neonatologii, pediatrii i perinatologii swoją wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu zagrożeń, unikaniu ryzyka powikłań i leczeniu. Jest również włączona w programy badawcze krajowe i międzynarodowe, których celem jest wypracowanie nowoczesnych standardów diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych.
Komentarze do: 17 listopada 2012 r. - Światowy Dzień Wcześniaka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz