Szukaj

Autyzm

Podziel się
Komentarze0

Przez autyzm rozumiano swoiste odcięcie człowieka od otaczającego go świata, ograniczenie wymiany informacji z otoczeniem, subiektywne poczucie izolacji i obcości - ale też i poczucie bliskich, że z cierpiącym nie można się porozumieć. W badaniach nad autyzmem zwrócono uwagę na to, że autyzm może skrywać wewnętrzną pustkę lub niezmierne bogactwo przeżyć wewnętrznych.

Autyzm można podzielić na:

Autyzm schizofreniczny

Polega na wycofaniu się z kontaktów z innymi ludźmi, zamknięciu w sobie, życiu w świecie wewnętrznym naznaczonym pustką.

Autyzm dziecięcy

Wśród wielu specjalistów rozpowszechnione jest błędne przekonanie jakoby autyzm dotyczył jedynie wieku dziecięcego, tak więc nie biorą oni pod uwagę tej diagnozy gdy mają do czynienia z dorosłymi. Należy pamiętać że nazwa "dziecięcy", nie odnosi się do tego że autyzm dotyka tylko dzieci, tylko odnosi się do okresu życia kiedy obserwujemy pierwsze objawy. Określenie to powstało dla zróżnicowania tego zaburzenia od wcześniej znanych i też określanych jako autyzm podobnych objawów z jakimi mamy do czynienia w schizofrenii.


Symptomatyczna jest nadwrażliwość na bodźce dotykowe, zapachowe, dźwiękowe; na światło i obrazy. Najprawdopodobniej mikrouszkodzenie mózgu powoduje, że dziecko nie potrafi odbierać i prawidłowo interpretować napływających zewsząd sygnałów. Mnogość bodźców rodzi chaos. Dziecko radzi sobie w tej sytuacji ucieczką w izolację - przestaje odbierać sygnały i reagować. Aby się chronić tworzy swój odizolowany, własny, odrębny - autystyczny - świat.

Komentarze do: Autyzm

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz