Szukaj

Zakaz patentowania technik z użyciem ludzkich embrionów wchodzi w życie w Europie

Podziel się
Komentarze0

We wtorek, władze europejskie zdecydowały o zakazie patentowania technik z użyciem ludzkich embrionów do celów badań naukowych. Zakaz ten obejmuje każdą procedurę posługującą się ludzkim embrionem, która wiąże się z jego zniszczeniem.


Zakaz zostal skrytykowany przez badaczy, ponieważ wiąże się on z poważnymi konsekwencjami dla przemysłu farmaceutycznego na naszym kontynencie.

A zaczęło się w Niemczech...

Kilka miesięcy temu, federalny sąd niemiecki skierował się do sędziów z Unii Europejskiej, aby dostarczyć decyzję w sprawie dotyczącej profesora Oliviera Brustle z instytutu neurobiologii rekonsturkcyjnej w Bonn. W 1997 roku, specjalita ten opatentował procedurę pozwalającą na tworzenie komórek nerwowych z komórek macierzystych embrionalnych.

Te komórki nerwowe używane są w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Technikę tę organizacja Greenpeace oceniła jako nie do zaakceptowania, domagając się od sądu niemieckiego, aby anulował patent.

Ale kiedy patent ten został przyznany, sąd federalny zdecydował się skierować się do trybunału w Luksemburgu, aby ustalić interpretację pojęcia embrionu ludzkiego. 

Decyzja sędziów z Luksemburga


Trybunał europejski w zeszłym tygodniu ogłosił swój werdykt: od tej pory nie można patentować w celach naukowych każdej techniki, która przewiduje pobieranie komórek macierzystych uzyskanych z embrionu ludzkiego w stadium blastocysty, i która powoduje niszczenie embrionu.


Sędziowie również zdecydowali, że pojęcie embrionu ludzkiego powinno być szeroko rozumiane, inaczej mówiąc: każda ludzka komórka jajowa od etapu zaplodnienia powinna być uważana za embrion ludzki, w momencie kiedy zapłodnienie to ma naturę wyzwolenia procesu rozwoju istoty ludzkiej.

Tak samo, pojęcie embrionu ludzkiego zawiera również komórkę jajową niezapłodnioną, w której jądro inne dojrzałej komórki ludzkiej zostało implantowane, a komórka jajowa ludzka niezapłodniona zaczyna się dzielić i rozwijać się w drodze partenogenezy, dodali jeszcze sędziowe.

Ze swej strony, profesor Oliver Brüstle, którego patent został anulowany, ocenił tę decyzję jako nieszczęśliwą, dodając jeszcze, iż jednym ruchem ręki zmazuje ona lata pracy badaczy międzynarodowych, rezultaty badań przeprowadzanych w Europie, i pozostawia je w obcych rękach badaczy, spoza Europy.

Patent dozwolony w celach terapeutycznych albo diagnostycznych

Natomiast, trybunał europejski sprecyzował, że zakaz ten nie dotyczy patentów w celach badań naukowych. Inaczej mówiąc, zastosowanie w celach terapeutycznych albo diagnostycznych, dających się zastosować na embrionie, i użytecznych dla niego, może być przedmiotem patentu. 

Na przykład, sędziowie z trybunału europejskiego przywołali procedurę dającą się zastosować na embrionie, z korzyścią dla niego, w celu skorygowanie deformacji oraz poprawienia jego szans przeżycia.

Według 23 biskupów z komisji episkopatu COMECE, decyzja trybunału europejskiego jest prawną i jasną interpretacją pojęcia embrionu ludzkiego. Biskupi jeszcze ocenili, iż ta decyzja może dać nowy rozpęd badaniom naukowym nad alternatywnymi źródłami ludzkich komórek macierzystych, które do tej pory pozostawały w cieniu.

Komentarze do: Zakaz patentowania technik z użyciem ludzkich embrionów wchodzi w życie w Europie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz