Szukaj

Zaburzenia nerwicowe

Podziel się
Komentarze0

Nerwice są grupą zaburzeń, które charakteryzują się niezwykłym bogactwem, różnorodnością oraz zmiennością objawów. Choć są dość powszechnymi schorzeniami, to jednak ich rozpoznanie następuje często z opóźnieniem, z tego względu, że występuje problem z odróżnieniem niektórych objawów od dolegliwości chorób somatycznych.Zaburzenia nerwicowe stanowią dużą grupę różnego rodzaju zaburzeń. Mają przewlekły charakter. Podstawowym objawem zaburzeń nerwicowych jest lęk. Poza tym pojawiają się również dolegliwości somatyczne takie jak zaburzenia snu, łaknienia, problemy seksualne czy też dolegliwości bólowe. Osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe skupiają znaczną część swojej uwagi na występujących symptomach. Przyczyną tego rodzaju zaburzeń są najczęściej trudne sytuacje, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać lub konflikty psychologiczne. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia.

Jakie są objawy zaburzeń nerwicowych?

 • szybkie denerwowanie się
 • brak opanowania
 • wybuchowość
 • dolegliwości sercowe i żołądkowe w momencie wystąpienia stresowej sytuacji
 • agresja
 • krzyki
Do grupy zaburzeń nerwicowych zaliczamy:
 • zaburzenia lękowe i stresowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia somatyczne
 • neurastenia
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne charakteryzują się występowaniem różnego rodzaju obsesji i kompulsji, które pojawiają się samodzielnie lub łącznie.

Obsesje, czyli tzw. myśli natrętne uporczywie nawracają oraz nasuwają się wbrew naszej woli. Charakterystyczne jest to, że budzą wewnętrzny sprzeciw i są w większości przypadków bardzo nieprzyjemne. Chory stara się z nimi walczyć, jednak nie zawsze mu się to udaje.

Z jakimi obsesjami mamy najczęściej do czynienia?
 • przed chorobą
 • przed zabrudzeniem
 • przed zakażeniem
 • przed zrobieniem komuś krzywdy
Kompulsje oznaczają wielokrotnie powtarzane, rytualnie i stereotypowo czynności i zachowania. Chociaż chory stara się im opierać ze względu na bezsensowność tych zachowań, to jednak nie jest w stanie tego zrobić, gdyż rodzi się lęk i przymus wykonania określonej czynności.

Z jakimi kompulsjami mamy najczęściej do czynienia?
 • czyszczenie lub mycie rąk, ciała oraz odzieży
 • wielokrotne sprawdzanie różnych czynności (np. wyłączenie żelazka)
 • wielokrotne powtarzanie tych samych słów, wyrażeń, zdań
 • kolekcjonowanie określonych przedmiotów
Choroba o tyle jest problematyczna, że wywołuje u chorego silny stres i lęk, przez co upośledza jego funkcjonowanie w rodzinie i pracy. Zdarza się, że niektóre zachowania, takie jak wielokrotnie mycie rąk, prowadzą do uszkodzenia naskórka, co wywołuje konieczność udania się do dermatologa.


Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

Objawy takich zaburzeń są w głównej mierze związane z trudną sytuacją życiową chorego, problemami emocjonalnymi lub zaburzonymi relacjami z otoczeniem. Najczęściej dolegliwości pojawiają się nagle i odpowiadają pewnym wyobrażeniom chorego na temat określonej choroby somatycznej. W takich sytuacjach badania lekarskie nie są w stanie potwierdzić istnienia poszczególnych dolegliwości. Tradycyjne zaburzenia konwersyjne są zaliczane do nerwicy histerycznej.

Postaci zaburzeń konwersyjnych

 • utarta zdolności do poruszania kończynami
 • niedowład bądź porażenie kończyn
 • brak możliwości stania lub chodzenia
 • skurcze mięśni twarzy
 • mówienie szeptem lub bezgłos
 • znieczulenie skóry
 • zaburzenia widzenia
 • utrata pamięci
 • brak reakcji na bodźce zewnętrzne
 • utrata poczucia własnej tożsamości
 • drgawki rzekome
Zaburzenia nerwicowe występujące pod postacią somatyczną


Charakterystyczną ich cechą są powtarzające się skargi na występowanie konkretnych objawów chorobowych. Chory domaga się przy tym ciągłego powtarzania badań lekarskich, pomimo zapewnień lekarzy, że dolegliwości nie wynikają z występowania żadnej choroby cielesnej. Człowiek jest tak zaabsorbowany własnym zdrowiem, że często mimowolnie odgrywa chorego.

Postaci zaburzeń
 • objawy występujące ze strony układu krążenia, oddechowego, moczowo-płciowego oraz przewodu pokarmowego (np. poty, drżenie, zaczerwienienie, wzdęcia, bóle, przyśpieszony rytm serca)
 • skargi na silny ból, którego przyczyn nie można wyjaśnić chorobami somatycznymi
 • zaburzenia hipochondryczne
 • skargi na różnego rodzaju dolegliwości (np. swędzenie, drętwienie, wzdęcia)
Neurastenia

Najczęściej występujące dolegliwości
 • zawroty i bóle głowy
 • zaburzenia snu
 • złe samopoczucie
 • drażliwość
 • nadwrażliwość na światło lub hałas
 • zmęczenie
 • problemy z koncentracją
 • osłabienie pamięci
 • osłabienie
 • zmienność nastrojów
Jakie są przyczyny zaburzeń nerwicowych?
 • czynniki biologiczne
 • czynniki psychologiczne
 • czynniki społeczne
Nie bez znaczenia są również:
 • cechy osobowości
 • płeć
 • labilność układu nerwowego
 • urazy psychiczne
 • trudne sytuacje życiowe
 • konflikty z otoczeniem
Jak wygląda diagnostyka?

Wiąże się z przeprowadzeniem rozmowy z chorym dotyczącej jego dolegliwości, okoliczności ich wystąpienia, problemów psychicznych coraz historii życia. Ponadto istotne jest obserwowanie zachowań chorego. Przy diagnozie należy uwzględnić związek stresujących sytuacji z wystąpieniem zaburzenia, z czego pacjent może nie zdawać sobie sprawy. Ponadto należy zbadać stan somatyczny oraz neurologiczny pacjenta.

Leczenie


Podstawową metodą leczenia zaburzeń nerwicowych jest psychoterapia. W wielu przypadkach stosuje się również farmakoterapię. Rodzaj leczenia uzależniony jest od występujących objawów. Leczenie farmakologiczne pozwala zredukować objawy, a nie wyeliminować przyczyny zaburzeń. Przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych w pierwszej kolejności stosuje się terapię farmakologiczną. Psychoterapia pełni rolę pomocniczą. Z kolei w zaburzeniach nerwicowych najbardziej istotną kwestią jest umiejętność poradzenia sobie ze stresem.

Komentarze do: Zaburzenia nerwicowe

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz