Szukaj

Wielka Brytania: zachorowalność na gruźlicę największa w zachodniej Europie!

Podziel się
Komentarze0

Nowe badanie brytyjskiej agencji zdrowia publicznego Public Health England pokazuje, iż Londyn z całą pewnością zasługuje na niechlubny tytuł „europejskiej stolicy gruźlicy”. W raporcie udowodniono, że brytyjskie proporcje zachorowalności na tę chorobę są największe w całej Europie zachodniej.Jeżeli tendencje te nie ulegną zmianie, w ciągu dwóch lat Wielka Brytania będzie miała więcej nowych przypadków gruźlicy każdego roku niż Stany Zjednoczone, co jest wstrząsającym wynikiem, biorąc pod uwagę liczbę ludności w jednym i w drugim kraju.

W 2012 w UK odnotowana ponad 8 750 nowych przypadków gruźlicy (14 na 100 000 mieszkańców).

Paul Cosford z PHE mówi: - Gruźlica pozostaje bardzo poważnym problemem zdrowotnym, przede wszystkim w Londynie i pośród najbardziej zagrożonych populacji. Dlatego kontrola tej zaraźliwej i często opornej na leki choroby jest teraz priorytetem dla PHE.

Gruźlica często jest uważana za chorobę przeszłości albo ograniczoną do zmarginalizowanych społeczności. A jednak choroba ta kosztuje rządy europejskie - każdego roku - ponad 670 000 000 euro, nie licząc strat spowodowanych spadkiem produktywności pracowników.


Gruźlica jest chorobą bakteryjną i dotyka zazwyczaj płuc. Rozprzestrzenia się poprzez kaszel i kichanie.

Dane PHE pokazują, iż w 2012 w Londynie odnotowano 3 426 nowych przypadków choroby, czyli blisko 40% wszystkich przypadków w całym kraju.

Cosfrod ubolewa: - Dzieje się tak mimo lepszej prewencji, lepszych terapii i usprawnionych systemów kontroli.

Blisko ¾ wszystkich przypadków dotyczy imigrantów z Południowej Azji i Afryki subsaharyjskiej, gdzie gruźlica jest powszechna.

Głównym problemem w Wielkiej Brytanii pozostaje jednak postać gruźlicy oporna na leki, mimo że całkowita zachorowalność na gruźlicę oporną na przynajmniej jeden z wielu leków przeciwgruźliczych sięga poniżej 2%.

Lucy Thomas z PHE dodaje: - Gruźlica to choroba, której można zapobiegać i którą można leczyć. Jeżeli jej jednak nie leczymy, zagraża życiu. Niezwykle ważny jest dobry dostęp do testów diagnostycznych oraz do usług zdrowotnych dla nowych imigrantów, aby przestali roznosić chorobę w naszych społecznościach.

Komentarze do: Wielka Brytania: zachorowalność na gruźlicę największa w zachodniej Europie!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz