Szukaj

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce: wzrost o 5% w latach 2012-2014

Podziel się
Komentarze0

Jak wynika z raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”, w 2011 r. wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej wrosła o około 7% w stosunku do poprzedniego roku i sięgnęła 30,8 mld zł.


Na wartość rynku składają się opłaty za leki i sprzęt medyczny, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta, opłaty w szarej strefie, abonamenty oferowane przez firmy medyczne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta.

Rynek podwoi się w 2014 r.

W 2011 r. dynamika wzrostu rynku prywatnej opieki zdrowotnej była wyższa niż w 2010 r., kiedy wyniosła 3,5%, ale niższa niż w najlepszych dla rozwoju segmentu prywatnej opieki zdrowotnej latach 2007-2009. Między 2012 a 2014 rokiem, według prognoz PMR, rynek będzie się rozwijał w tempie około 5% średnio rocznie (CAGR).

- Dynamika wzrostu będzie zbliżona w każdym z analizowanych lat, przy czym, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej, będzie najwyższa w 2014 r. W 2014 r. wartość rynku zbliży się do 36 mld zł, podwoi się więc niemal w porównaniu do 2005 r. – mówi Agnieszka Skonieczna, starszy analityk rynku farmaceutycznego PMR i autorka raportu.

Według danych PMR, struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną pozostała niemal niezmieniona w ciągu ostatnich kilku lat. Największy udział (58%) w prywatnych wydatkach na opiekę zdrowotną mają wydatki na leki i sprzęt medyczny. Z racji wyższej niż w przypadku innych segmentów dynamiki wzrostu, udział abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w rynku wzrósł w 2011 r. o 1 p.p. dla każdego z segmentów (w porównaniu do roku 2010).

Firmy szukają finansowania na giełdzie


W 2011 r. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub na NewConnect zadebiutowało szereg firm z szeroko pojętego sektora prywatnej opieki zdrowotnej. Zaliczamy do nich m.in. Dom Lekarski, Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, IQ Medica, Enel-Med, PCZ Polski Holding Medyczny, Indexmedica, Scanmed Multimedis i Voxel.


Przykładowo, w przypadku IQ Medica, środki z emisji mają być przeznaczone na rozpoczęcie działalności szpitalnej z zakresu chirurgii plastycznej, ortopedii, laryngologii i ginekologii. Enel-Med pozyskany kapitał zainwestuje w inwestycje w nowy szpital, sieć przychodni wieloprofilowych oraz diagnostykę obrazową. Voxel, dzięki debiutowi na NewConnect uruchomił produkcji radiofarmaceutyków i centrum diagnostyczne tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Krakowie oraz rozbuduje sieć placówek.

Na 2012 r. zaplanowane są kolejne debiuty giełdowe. Przejście z NewConnect na GWP planują PCZ Polski Holding Medyczny i Scanmed Multimedis. Na GWP może wejść również należąca do Grupy Medicover spółka Carolina Medical Center.


Zmiany w podatku VAT na usługi medyczne

Od wielu już lat prywatne firmy medyczne w Polsce domagają się zmian w opodatkowaniu usług medycznych podatkiem VAT. Obecnie usługi te są bowiem zwolnione z VAT, co zdaniem przedstawicieli firm, ogranicza inwestycje w niepublicznym sektorze ochrony zdrowia. Firmy, inwestując np. w sprzęt medyczny, płacą podatek VAT, ale ponieważ świadczenia medyczne nie są opodatkowane, nie mogą go później odliczyć, do czego mają prawo przedsiębiorcy z innych branż.

Do końca 2010 r. z podatku VAT zwolnione były wszystkie usługi w zakresie ochrony zdrowia, z wyjątkiem usług weterynaryjnych. Zmiana ustawy o podatku VAT, która weszła w życie od 2011 r., na nowo zdefiniowała jednak zdrowia tą dziedzinę. Zastrzeżono bowiem, że zwolnieniu z VAT podlegają tylko te usługi, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (istotny jest więc cel usługi, a nie jak poprzednio tylko jej rodzaj).

Przykładowo, jeżeli pobranie krwi służyć będzie celom leczniczym, będzie zwolnione z podatku, jeżeli jednak jego celem będzie, np. ustalenie stężenia alkoholu we krwi, będzie ono opodatkowane stawką 23%. Usunięcie znamienia barwnikowego z przyczyn medycznych nie będzie opodatkowane, natomiast na cenę takiego samego świadczenia przeprowadzanego ze względów estetycznych, zostanie nałożona 23% stawka VAT. Opodatkowane zostały również świadczenia z zakresu medycyny estetycznej, stomatologii estetycznej, badań z zakresu ekspertyz sądowych czy świadczeń rentowych. W przypadku niektórych świadczeń, np. medycyny paliatywnej czy zabezpieczania imprez sportowych, istnieją natomiast wątpliwości interpretacyjne.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”.


*******

PMR jest firmą badawczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych (PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od 1995 roku, oferująca najwyższe międzynarodowe standardy jakości produktów i usług oraz posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

Komentarze do: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce: wzrost o 5% w latach 2012-2014

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz