Szukaj

Powszechne geny mogą odpowiadać za zaburzenia odżywiania i uzależnienie alkoholowe!

Podziel się
Komentarze0

Badanie, które zostanie opublikowane we wrześniowym wydaniu Journal of Studies on Alcohol and Drugs, sugeruje, iż ludzie z uzależnieniem od alkoholu mogą być genetycznie bardziej podatni na niektóre zaburzenia odżywiania, takie jak binge eating albo uzależnienie od zażywania środków przeczyszczających czy wywoływanie wymiotów.Powiązanie to działa również w drugą stronę, zdaniem badaczy.

Naukowcy z Washington University School of Medicine w USA przeanalizowali dane na temat 6 000 dorosłych bliźniąt. Pozwoliło im to odkryć, że powszechne czynniki genetyczne zdają się odpowiadać w 38 – 53% za rozwój wspomnianych powyżej zaburzeń.

Dr Melissa Munn-Chernoff, autorka badania, wspomina: - Nasze badania wspierają tezę, że powszechne genetyczne czynniki, przyczyniające się do rozwoju uzależnienia alkoholowego, odpowiadają także za objawy zaburzeń odżywiania, takie jak binge eating i uzależnienie od środków przeczyszczających oraz wywoływanie wymiotów.

Wcześniejsze badania wykazały, że kobiety cierpiące na binge eating albo na uzależnienie od środków przeczyszczających i na wywoływanie wymiotów, są także bardziej niż przeciętnie zagrożone nadużywaniem alkoholu. Ale wtedy jeszcze nie było jasne, czy istnieje genetyczna przyczyna, mogąca wyjaśnić takie powiązanie.

W swoim badaniu dr Munn – Chernoff przeanalizowała genomy identycznych bliźniąt z Australii.

Spośród wszystkich dorosłych w tym badaniu, blisko 6% kobiet i 25% mężczyzn nigdy nie było uzależnionych od alkoholu; 13% kobiet i 11% mężczyzn miało problemy z binge eating, a 14% kobiet posługiwało się co najmniej dwiema strategiami przeczyszczania. Jeżeli chodzi o uzależenienie od przeczyszczania u mężczyzn, nie postawiono im takiego pytania.

Dr Munn – Chernoff mówi: - Genetyczna podatność zdaje się być kluczem do rozwoju tych zaburzeń. Poza tym wydaje się też, że niektóre genetyczne czynniki ryzyka, które sprawiają, że ludzie są podatni na alkoholizm, odpowiadają też za większą podatność na binge eating i uzależnienie od środków przeczyszczających.

Na tę chwilę jeszcze nie wiemy, które geny są w to zamieszane.

Na razie badanie jedynie podkreśla fakt, że uzależnienie od alkoholu i tego typu zaburzenia odżywiania zdają się mieć wspólne genetyczne podłoże.

Komentarze do: Powszechne geny mogą odpowiadać za zaburzenia odżywiania i uzależnienie alkoholowe!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz