Szukaj

Odporność na leki przyczyną rozwoju czerwonki

Podziel się
Komentarze0

Naukowcy odkryli, że bakteria czerwonki - zakaźnej choroby, która pojawiła się w Europie wieki temu - rozprzestrzenia się współcześnie bardzo szybko w krajach, w których ma miejsce szybki rozwój i uprzemysłowienie. W przeciwieństwie do innych biegunkowych dolegliwości, choroba ta może być przezwyciężona poprzez zapewnienie stałego dostępu do czystej wody.Naukowcy zauważyli ponadto, że podczas gdy przypadki zakażenia powodującą czerwonkę bakterią Shigella flexneri są coraz rzadsze, ilość osób zainfekowanych innym groźnym mikrobem, będącym przyczyną czerwonki, niepokojąco wzrasta.

Badacze wykazali, że chociaż pierwsze potwierdzone przypadki zakażenia bakterią Shigella sonnei wystąpiły w Europie kilka stuleci temu, w ciągu ostatnich dekad czerwonka rozprzestrzeniła się na całą resztę świata.

Odkryli również, że kluczowym czynnikiem w rozprzestrzenianiu się tego patogenu jest jego ogromna odporność na różnorakie leki, w tym nawet i na antybiotyki. Naukowcy ze smutkiem przyznają, że z racji łatwości transmisji bakterii oraz wysokiej odporności na medykamenty, nawet usprawnione leczenie oraz lepsza infrastruktura sanitarna mogą, niestety, nie wystarczyć w zwalczaniu czerwonki.

Zwracają więc uwagę na konieczność wzmożenia działań mających na celu opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko czerwonce.


Co ciekawe, do tej pory bakteria Shigella flexneri, jako czynnik powodujący czerwonkę, dominowała w krajach rozwijających się, podczas gdy Shigella sonnei przeważała w państwach niedawno uprzemysłowionych. Obecnie obserwuje się nagły wzrost występowania Shigelli sonnei w krajach rozwijających się, gdyż te szybko się industrializują.

Dr Kathryn Holt z Uniwersytetu w Melbourne przyznaje, że chociaż: "Shigella sonnei jest stosunkowo nowym gatunkiem bakterii, podczas rozprzestrzeniania się różnicuje się w zbiory różnych klonów lub odmian. Z tego powodu ciężko jest stwierdzić je używając tradycyjnych metod, ale poprzez sekwencjonowanie genomów ponad 100 różnych form bakterii naukowcy zdołali zrozumieć jak bakteria rozwija się i porusza po świecie".

Cieszy fakt, że naukowcy porównali drzewo genealogiczne Shigelli sonnei oraz lokacje geograficzne różnych jej odmian, aby dowiedzieć się gdzie i kiedy pojawia się ten szczep bakteryjny.

Okazało się bowiem, że w ciągu bardzo długiego czasu zaledwie tylko kilka typów genów ewoluowało. Były to geny charakteryzujące się dużą odpornością na medykamenty.

To sugeruje, że główną przyczyną swobodnego rozwoju wywołującej czerwonki bakterii nie są warunki sanitarne ani brak dostępu do czystej wody, ale właśnie odporność na różnego rodzaju leki.

Wytrzymałość S. sonnei utrudnia bardzo zadanie medycyny i komplikuje życie zakażonym czerwonką, dlatego tak ważne jest opracowanie szczepionki, która skutecznie zwalczy tę coraz bardziej dająca się we znaki współczesnemu światu chorobę.


red. Iwona Trojan

Komentarze do: Odporność na leki przyczyną rozwoju czerwonki

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz