Szukaj

Nowy cel w walce z mięsakiem Ewinga

Podziel się
Komentarze0

Mięsak Ewinga jest złośliwym nowotworem kości, dotykającym najczęściej dzieci i młodych ludzi. Rocznie w Stanach Zjednoczonych chorobę rozpoznaje się u ok. 250 nastolatków. Wczesne poddanie pacjenta chemioterapii daje duże szanse na trwałą poprawę stanu zdrowia. Jednak dla dzieci i młodzieży, którzy źle zareagują na pierwsze próby chemioterapii lub gdy choroba postępuje, szanse na przeżycie mogą być mniejsze niż 10 procent.Badania prowadzone przez naukowców University of Colorado Cancer Center, opublikowane w tym tygodniu w czasopiśmie Molecular Cancer Research, pokazują istotną różnicę, która może wyjaśnić, dlaczego organizm niektórych pacjentów dobrze reaguje na chemoterapię, a inny nie.

Przyczyną może być obecność wysokiego stężenia białka EYA3 w organizmie.

Po pierwsze, poziom białka EYA3 może być skutecznym narzędziem w prognozowaniu oraz w podejmowaniu decyzji jak agresywnie należy potraktować mięsak Ewinga. Po drugie, mamy nadzieję, że poprzez obniżanie jego poziomu, można będzie podnieść skuteczność już istniejących terapii do walki z chorobą, powiedział dr Tyler Robin, autor ostatniej publikacji.

Niedawno naukowcom udało się określić rolę EYA3 jako cząsteczki naprawczej DNA. Dr Tyler Robin dowiódł, że EYA3 zachowuje się podobnie w stosunku do tkanek mięsaka Ewinga – jego wysoki poziom pomaga tkankom przetrwać i odbudować swe struktury po leczeniu chemioterapią.


Co ważne, kiedy obniżono poziom EYA3 w chorych komórkach, stały się one bardziej podatne na działanie chemoterapii.

Genetyczna mutacja, która tworzy mięsaka Ewinga, także prowadzi do wysokiego poziomu EYA3, powiedziała dr Heide Ford, badacz w CU Cancer Center i profesor nadzwyczajny w CU School of Medicine wydziału położnictwa i ginekologii, autorka publikacji.

Do mutacji, o której mówi dr Ford, oraz do powstania mięsaka Ewinga prowadzi translokacja genu EWS, pierwotnie znajdującego się na chromosomie 22, do genu FLI, pierwotnie znajdującego się na chromosomie 11.

Mutacja molekularna, wyrażająca się w fuzji tych genów, prowadzi do powstania białka (EYA3), które jest zaangażowane w onkogenezę mięsaka. W zdrowych tkankach, gdzie nie dochodzi do takich mutacji, produkcja EYA3 jest powstrzymywana.   

Naszym kolejnym krokiem jest sprawdzenie małocząsteczkowych inhibitorów przeciwko EYA3, w celu ustalenia inhibitorów skutecznie uwrażliwiających mięsak Ewinga na chemioterapię, powiedziała dr Ford.

Naukowcy z University of Colorado Cancer Center mają nadzieję, że rozpoznanie poziomów EYA3, ich bezpośrednia redukcja, lub przeciwdziałanie procesom ich nadprodukcji, pomoże przewidzieć rezultaty leczenia, podejmować decyzje dotyczące istniejących terapii i ostatecznie doprowadzić do opracowania nowych metod walki z mięsakiem Ewinga.


Komentarze do: Nowy cel w walce z mięsakiem Ewinga

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz