Szukaj

Identyfikacja genów odpowiedzialnych za starzenie mózgu

Podziel się
Komentarze0

Geny mające wpływ na starzenie mózgu oraz na pamięć zostały właśnie zidentyfikowane po raz pierwszy w historii badań przez międzynarodową grupę badawczą, która pracowała nad chorobą Alzheimera. Badania zostało opublikowane w przeglądzie naukowym Nature Genetics.Chodzi tutaj o dwa wielkie badania, przeprowadzone w skali międzynarodowej, które pozwoliły odnaleźć dziedziczne modyfikacje genetyczne powiązane z przyśpieszonym starzeniem mózgu, a w szczególności ze strzeniem hipokampu.

A hipokamp jest strukturą bardzo głęboko ukrytą w mózgu, która ma kluczowe znaczenie dla procesów pamięciowych.

Przedwczesne starzenie mózgu

Jak uważają naukowcy, te bardzo rozprzestrzenione mutacje mają w efekcie prowadzić do starzenia mózgu, przyśpieszonego średnio o cztery lata.

Hipokamp kurczy się wraz z wiekiem, ale jeżeli zjawisko to jest przyśpieszone, może to zwiększać ryzyko choroby Alzeheimera, jak sugeruje jeden ze współautorów tych prac, neurolog amerykański z uniwersytetu kalifornijskiego, Charles DeCarli.


Atrofia, czyli bardzo duże zmniejszenie rozmiaru hipokampu, jest oznaką choroby Alzheimera oraz innego rodzaju demencji.

Nie jest to jedyne badanie, które zainteresowało się starzeniem mózgu. Albowiem, inne międzynarodowe prace, którymi kierował francuski neuroepidemiolog z instytutu INSERM w Bordeaux, doktor Christophe Tzourio, pokazuje, że niektóre z tych mutacji dotyczą czterech genów, które są w stanie przyśpieszyć skurczanie tego niezwykle ważnego regionu mózgowego.

Chodzi tutaj więc między innymi o gen związany ze śmiercią komórek, czyli gen HKR; o gen dopowiedzialny za rozwój embrionu, czyli WIF1; o gen związany z cukrzycą, czyli gen DPP; a także o gen odpowiedzialny za migrację neuronalną, czyli ASTN2.

Badacze w ten sposób namierzyli 18 mutacji, które znajdują się na chromosomie 12 i są zwiazane w sposób znaczący z redukcją wielkości hipokampu.

Jak dodają jeszcze naukowcy, każda z kopii tych mutacji odpowiada o przedwczesne starzenie (mniej więcej 4 lata).

Jeżeli więc odziedziczymy, na przykład, dwie kopie, wyjaśnia doktor Christophe Tzourio, zjawisko przedwczesnego starzenia, wraz z redukcją hipokampu, ma wynosić co najmniej 4 lata.

Zrozumienie w jaki sposób geny te dotykają rozwoju i starzenia hipokampu (a co za tym idzie, także mózgu), być może pozwoli znaleźć sposoby na spowolnienie – a może także na zwalczanie – zaników pamięci związanych ze starzeniem. A także, być może, znajdziemy metody pozwalające na ograniczenie skutków chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Komentarze do: Identyfikacja genów odpowiedzialnych za starzenie mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz