Szukaj

Blisko jedna czwarta krajów europejskich nie zapewnia dostępu do leków biologicznych na stawy

Podziel się
Komentarze0

Wyniki badań przedstawionych na EULAR 2012, Annual Congress of the European League Against Rheumatism, pokazują ogromne różnice w dostępie do biologicznych leków leczących reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w 46 krajach europejskich, pośród których 22% w ogóle nie posiada refundowanych leków biologicznych.Z 36 krajów dysponujących refundowanymi lekami biologicznymi, zaledwie 27 posiadało ich więcej niż pięć rodzajów. Liczba leków refundowanych wykazuje korelację od umiarkowanej do bardzo silnej z dobrobytem gospodarczym, a odwrotną korelację ze statusem zdrowotnym RZS. Roczne średnie ceny przypadające na jednego pacjenta wahają się pomiędzy 9,431€ w Turcji i 21,349€ w Niemczech.

Jednakże po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, ceny wahają się od 14,446$ do 61,552$ i wykazują silną odwrotną korelację z dobrobytem gospodarczym oraz korelację ze zdrowiem RZS. To pokazuje, iż kraje z niższym statusem społeczno – ekonomicznym mają ograniczony dostęp do leków i gorszy status zdrowotny.

„Liczne kliniczne rekomendacje podkreślają rolę biologicznych leków antyreumatycznych modyfikujących przebieg choroby (DMARD) podczas leczenia RZS. Jednakże leki biologiczne są drogie, więc kraje europejskie z mniejszymi nakładami finansowymi na służby zdrowia mają ograniczony dostęp do tych środków leczniczych” stwierdza Polina Putrik z holenderskiego Maastricht University, główna autorka badań. „Wyniki tych badań powinny zaalarmować władze i pobudzić do dalszego dążenia do optymalnej standaryzacji, na skalę europejską, dotyczącej dostępu do opieki zdrowotnej, ponieważ niektórzy z pacjentów, którzy mogliby czerpać z niej korzyści, są pozbawiani podstawowych środków terapeutycznych.”

Dalsze wyniki holenderskich badań, które obejmowały osiem leków biologicznych (inflisymab, etanercept, adalimumab, certolizumab pegol, golimumab, abatacept, tocilizumab i rytuksymab) wykazały, iż w Europie nie ma żadnych spójnych kryteriów dla wdrożenia w życie refundacji leków biologicznych.

  • Ponad połowa krajów (58%) nie określa minimalnego czasu trwania choroby, który uprawnia do refundacji leków biologicznych, podczas gdy w pozostałych krajach (42%) pacjenci musieli cierpieć na RZS co najmniej od 3 do 12 miesięcy.
  • W niespełna połowie krajów (47%) wymagane jest wcześniejsze niepowodzenie w stosowaniu dwóch syntetycznych DMARD, by można było zakwalifikować pacjenta do leczenia biologicznego.
  • 86% krajów określa minimalny poziom aktywności choroby, który musi zostać wykazany, przed rozpoczęciem leczenia za pomocą leków biologicznych.

Prezentowane badania zostały zaprojektowane jako badania ankietowe, które zostały przesłane do jednego reprezentatywnego reumatologa w każdym z 48 krajów europejskich. Procent odpowiedzi na kwestionariusz wynosił 96 (46 krajów). Aby zapewnić porównywalność, krajowe ceny zostały przeliczone na dolary ($), w celu dostosowania ich do krajowego parytetu siły nabywczej. Dane na temat PKB, wydatki na ochronę zdrowia, mediana dochodów oraz płacy minimalnej zostały pobrane ze źródeł internetowych.

Komentarze do: Blisko jedna czwarta krajów europejskich nie zapewnia dostępu do leków biologicznych na stawy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz