Szukaj

Badania Uniwersytetu w Missouri nad stosunkiem bezrobocia wśród kobiet, mniejszości etnicznych i białych mężczyzn

Podziel się
Komentarze0

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ekonomistów z Uniwersytetu w Missouri, różnice w skali bezrobocia, zachodzące w Stanach Zjednoczonych między białymi mężczyznami, kobietami i mniejszościami etnicznymi, zmalały w czasie kilku minionych dekad, ale nadal się utrzymują. Zrozumienie przyczyn tych różnic miałoby pozwolić pedagogom i politykom na stworzenie bardziej efektywnych programów zwalczających nierówności w zatrudnieniu.“Przekonanie, że Amerykanie osiągają równe poziomy zatrudnienia jest błędne”, stwierdza współautor badań, Peter Mueser, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu w Missouri.

"Dzięki statystycznym zestawieniom różnic zachodzących w poszczególnych zawodach i branżach, otrzymaliśmy bardziej szczegółowy obraz przypadków bezrobocia w różnych grupach. Przykładowo, chociaż ogólna stopa bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn jest zbliżona, kobiety częściej znajdują zatrudnienie w sektorach o stosunkowo niskim poziomie bezrobocia, takich jak służba zdrowia i edukacja. Koncentracja kobiet w tych obszarach tuszuje ich brak zatrudnienia w pozostałych sektorach,” wyjaśnia naukowiec.


Wyniki badań wskazują, że ludność kolorowa (tym terminem określa się Murzynów i Azjatów), nadal boryka się z większymi problemami ze znalezieniem pracy niż biali obywatele, chociaż w ostatnich latach zachodzące między tymi grupami różnice zaczęły się coraz bardziej zacierać.

Z kolei Latynosi (rozumiani jako wszystkie osoby o korzeniach latynoamerykańskich, niezależnie od rasy) rzadziej znajdują pracę w zawodach wymagających wyższego wykształcenia.

Zdaniem Mauesera, programy mające na celu zwiększenie zatrudnienia kolorowych obywateli na dobrze płatnych stanowiskach, nie są wystarczające do zredukowania różnic, a jednocześnie sugeruje on, że poprawę sytuacji mogłyby przynieść odpowiednie programy edukacyjne.

W celu przeprowadzenia badań, Maueser użył techniki statystycznej znanej jako dekompozycja Oxaki-Blindera w celu zestawienia danych dotyczących zawodów i branży, a tym samym uchwycenia dysproporcji wywołanych nadreprezentacją pewnych grup na konkretnych stanowiskach.

Dekompozycja pokazała, jaka byłaby stopa bezrobocia dla każdej z grup, gdyby wszystkie grupy demograficzne miały zbliżony udział we wszystkich zawodach i branżach.

Komentarze do: Badania Uniwersytetu w Missouri nad stosunkiem bezrobocia wśród kobiet, mniejszości etnicznych i białych mężczyzn

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz