Szukaj

Od traumy do nowotworu

Podziel się
Komentarze0

Istnieje związek między zapadalnością na chorobę nowotworową a doświadczeniem traumy. Badacze z sopockiego wydziału SWPS udowodnili, że utrata bliskiej osoby jest tym zdarzeniem, które w życiu osób chorych na nowotwór wystąpiło istotnie częściej, niż w życiu osób zdrowych.


Czy w historii osób cierpiących na chorobę nowotworową wystąpiła większa ilość zdarzeń traumatycznych, w szczególności zdarzeń związanych z utratą osoby bliskiej? Czy różnią się one pod względem poziomu depresji, lęku oraz samooceny w porównaniu do osób cierpiących na inne schorzenia, a także osób zdrowych?

Odpowiedzi na te pytania dostarczają psychologowie z Zakładu Psychologii Emocji i Motywacji sopockiego wydziału SWPS, którzy przebadali 122 mieszkańców Trójmiasta, w tym kobiety chore na raka piersi i osoby chore na innego typu nowotwory, osoby cierpiące na inną niż nowotwór chorobę przewlekłą oraz ludzi zdrowych.

Wyniki pokazują, że osoby chore nowotworowo doświadczyły większej ilości trudnych sytuacji życiowych, niż osoby cierpiące na innego typu choroby przewlekłe i osoby zdrowe. Co więcej, chorzy na nowotwór badani wyróżniali się szczególnie pod względem ilości zdarzeń związanych z utratą bliskiej osoby.


Okazało się także, że chorych na nowotwór i choroby przewlekłe cechuje wyższy poziom depresji i lęku niż osoby zdrowe. Ponadto, u osób chorych nowotworowo występuje najniższy wśród wszystkich przebadanych grup poziom samooceny utajonej, czyli mierzonej w testach, „omijających” świadomość osoby badanej. Co ciekawe, poziom ich samooceny jawnej, zbadanej na poziomie deklaracji, jest porównywalny do osób chorych na innego typu choroby przewlekłe.

Projekt naukowy zrealizowano w 2011 roku. Badanie zaprojektowała i wykonała w ramach pracy magisterskiej Agata Szawińska pod kierunkiem dr Aleksandry Fila-Jankowskiej, psychologa z sopockiego wydziału SWPS.

Według danych Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, nowotwory złośliwe stanowią drugą (po chorobach układu krążenia) najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Zdaniem naukowców statystyki, jak i wciąż niską wyleczalność nowotworów, przekonują do tego, że warto analizować wpływ różnych aspektów życia, także psychicznego, na proces nowotworzenia.

Komentarze do: Od traumy do nowotworu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz