Szukaj

Biologiczna matryca choroby afektywnej dwubiegunowej

Podziel się
Komentarze0

Im bardziej poznajemy mózg, tym bardziej złożony nam się on wydaje. To samo można powiedzieć o genetyce i neurobiologii zaburzeń psychiatrycznych. W zaburzeniach mendlowskich, jak na przykład choroba Huntingtona, mutacja pojedynczego genu wytwarza pojedyncze, przewidywalne zaburzenie kliniczne według stosunkowo prostych zasad genetycznych.W porównaniu do zaburzeń mendlowskich, zrozumienie choroby dwubiegunowej jest niezwykle trudne. Jej aspekty biologiczne nie zostały dobrze poznane, a jej genetyka jest złożona.

W badaniach opisanych w Biological Psychiatry, dr Inti Pedroso i jego współpracownicy wykorzystali całościowe podejście do biologicznych aspektów choroby afektywnej dwubiegunowej.

Połączyli oni wyniki trzech badań asocjacyjnych całego genomu (genome-wide association study - GWAS), w których przyjrzano się związkowi powszechnych wariantów genów z chorobą dwubiegunową w całym genomie, oraz zbadano wzorce ekspresji genów w pośmiertnych tkankach mózgowych ludzi, u których zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową.

Rezultaty zostały przeanalizowane pod kątem tego, jak białka mózgu odnoszą się do siebie, na podstawie sieci interakcji białko-białko w bazie powiązań ludzkich białek (Human Protein Reference Database).

"Żadna z naszych metod badawczych nie dostarczyła nam dotąd informacji wystarczających do tego, aby zrozumieć neurobiologiczne podłoże zaburzeń psychicznych. Ten innowacyjny artykuł zmaga się z tym wyzwaniem w sposób kreatywny, pomagając nam iść do przodu w myśleniu o neurobiologii zaburzenia afektywnego dwubiegunowego", skomentował dr John Krystal, redaktor Biological Psychiatry.


Dr Pedroso wyjaśnia: "Połączyliśmy informacje o zmienności genetycznej tysięcy przypadków i badań z danymi dotyczącymi ekspresji genów mózgu i informacjami z baz danych o białkach, w celu identyfikacji sieci genów i białek w mózgu, które są kluczowe dla rozwoju choroby dwubiegunowej".

Taka analiza dała możliwość zdefiniowania wariantów genów ryzyka, które z racji związku ze zmianami w poziomie ekspresji genów uznano za funkcjonalne, i pogrupowania ich według znaczenia biologicznego.

Wyniki wskazały geny absorbowane przez kilka nerwowych szlaków sygnałowych, w tym szlaki sygnalizacyjne Notch i Wnt. Ścieżki te są kluczowe dla neurotransmisji i rozwoju mózgu, a uzyskane wyniki wskazują, że mogą być one zaangażowane również w powodowanie poważnego zaburzenia.

Autorzy wyróżnili trzy cechy tych genów:

a) zlokalizowano je w ludzkim białku, które ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania neuronów;

b) u pozbawionych ich myszy odnotowano odmienne zachowania fenotypów;

c) niektóre z nich są znanymi obiektami farmakologicznego leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dr Gerome Breen, główny autor badań i starszy wykładowca w Królewskim Kolegium Instytutu Psychiatrii w Londynie, powiedział: "Nasze doświadczenia dostarczają jedne z pierwszych dowodów na biochemiczne i ewolucyjne procesy związane z rozwojem tej dożywotniej i kosztownej choroby. Podkreślamy istnienie potencjalnych nowych możliwości w terapiach lekowych i zabiegach".

Komentarze do: Biologiczna matryca choroby afektywnej dwubiegunowej

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz