Szukaj

Nowa nadzieja dla chorych na zaawansowanego hormonozależnego raka piersi!

Podziel się
Komentarze0

Onkolodzy zyskali nową broń w walce z rakiem piersi. W Europie i USA został zarejestrowany Afinitor® (ewerolimus) dla kobiet po menopausie, chorych na zaawansowanego hormonozależnego HER2- raka piersi. To niezwykły postęp i znaczący krok naprzód dla pacjentek z zaawansowaną postacią raka piersi w perspektywie ostatniej dekady.


Afinitor® (ewerolimus) firmy Novartis został zarejestrowany w Europie przez EMEA
23 lipca b.r., a przez Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) 20 lipca b.r. Stosuje się go w skojarzeniu z eksemestanem, po niepowodzeniu leczenia letrozolem lub anastrozolem.

Dr n. med. Jose Baselga, ordynator Oddziału Hematologii/Onkologii Szpitala Massachusetts General Hospital i jeden z głównych badaczy BOLERO-2, powiedział - Zwiększając efektywność terapii hormonalnej, Afinitor® (ewerolimus) istotnie wydłuża czas życia bez progresji choroby u kobiet z zaawansowanym rakiem piersi wykazującym ekspresję receptorów hormonalnych. Afinitor® (ewerolimus), pierwszy inhibitor mTOR zarejestrowany w tym wskazaniu, wykazuje potencjał do zmiany sposobu leczenia tej częstej postaci zaawansowanego raka piersi.


Afinitor® (ewerolimus) został zarejestrowany w oparciu o wyniki wieloośrodkowego badania „BOLERO-2” (ang. Breast cancer trials of OraL EveROlimus-2), które zostało przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo i z randomizacją. Wzięły w nim udział 724 kobiety.

Wykazano, że leczenie preparatem Afinitor® (ewerolimus) w skojarzeniu z eksemestanem zwiększyło ponad dwukrotnie czas wolny od progresji w porównaniu do eksemestanu stosowanego w monoterapii. Afinitor® (ewerolimus) jest od wielu lat stosowany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomówrkowego oraz zaawansowanych, nowotworach neuroendokrynnych trzustki.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Szacuje się, że co roku na świecie rozpoznaje się ponad 1 milion nowych przypadków.

Według Krajowego Rejestru Nowotworów w ostatnich latach w Polsce na raka piersi zachorowało ok. 14 500 kobiet (wskaźnik struktury ok. 22%; standardyzowany współczynnik zachorowalności ok. 47/100000), z czego u 60-70% rozpoznaje sie raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych2,3. Z tej grupy, na leczenie hormonalne nie będzie odpowiadać  50-60% pacjentek4.

Pacjenci i lekarze czekają, kiedy będą mogli stosować lek w Polsce.

Komentarze do: Nowa nadzieja dla chorych na zaawansowanego hormonozależnego raka piersi!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz