Szukaj

Byłaś wykorzystywana? Może to mieć negatywny wpływ na twoje potomstwo

Podziel się
Komentarze0

Kobiety, które doświadczyły w młodości psychicznego, fizycznego bądź seksualnego wykorzystania, są bardziej narażone na urodzenie autystycznego dziecka w przyszłości, w przeciwieństwie do kobiet, które nigdy nie były narażone na podobne sytuacje. Badanie w tej dziedzinie zostało przeprowadzone przez Harvard School of Public Health (HSPS) i opublikowane w JAMA Psychiatry.Odkryto, iż prawdopodobieństwo urodzenia chorego dziecka w przypadku wykorzystywanych kobiet jest trzy i pół razy większe, niż u pozostałych pań.

Autorzy przyjrzeli się danym ponad 50 tysięcy kobiet uczestniczących w Nurses’ Health Study II w USA. Okazało się, że nie tylko kobiety narażone w młodości na najwyższy poziom wykorzystywania miały najwyższe ryzyko urodzenia dziecka z autyzmem, ale również duża liczba pań, która doświadczyła "zaledwie" umiarkowanej przemocy, wykazała podobny poziom ryzyka. 

Kobiety, które przyznały, że w młodości były wykorzystywane, zarówno w sposób bardzo poważny, jak i mniej szkodliwy dla ich kondycji psychicznej i fizycznej, w ponad 60% były bardziej narażone na urodzenie autystycznego dziecka, w porównaniu do tych, które przemocy nigdy nie doświadczyły.


Wyniki sugerują, że wykorzystywanie w dzieciństwie jest nie tylko szkodliwe dla osoby, która je przeżyła, ale może zwiększyć prawdopodobieństwo poważnych komplikacji w następnym pokoleniu.

Ponadto naukowcy przyjrzeli się dziewięciu czynnikom ryzyka u ciężarnych wykorzystywanych kobiet, aby zobaczyć, czy faktory te są związane z większym ryzykiem urodzenia autystycznego dziecka. Do czynników tych należy między innymi cukrzyca i palenie, a wcześniejsze badania powiązały je ze zwiększonym prawdopodobieństwem posiadania niepełnosprawnego psychicznie potomstwa.

Badacze uznali, iż obserwowana grupa czynników ryzyka odpowiadała jedynie za 7-procentowy wzrost prawdopodobieństwa urodzenia autystycznego dziecka.

Uważając to za zbyt słaby związek pomiędzy doświadczeniami kobiet a ryzykiem autyzmu u potomstwa, autorzy spekulują, iż wiele innych czynników może odgrywać tu większą rolę, do czego potrzebne są dalsze badania.

Kolejne prace pozwolą zrozumieć, w jaki sposób przemoc doświadczana przez kobiety jest powiązana z późniejszym autyzmem ich ewentualnego potomstwa. Być może dzięki temu naukowcy lepiej poznają przyczyny samej choroby oraz zidentyfikują wszystkie czynniki ryzyka, a tym samym będą w stanie zapobiegać jej w przyszłości.

Biorąc pod uwagę ustalenia z nowych prac, autorzy sugerują wdrożenie konkretnych działań przeciwdziałająch wykorzystywaniu dzieci.


Komentarze do: Byłaś wykorzystywana? Może to mieć negatywny wpływ na twoje potomstwo

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz