Szukaj

Ograniczenie spożywania sodu może ocalić setki tysięcy żyć w ciągu 10 lat

Zmniejszenie ilości spożycia sodu w Stanach Zjednoczonych może uratować od 280000 do 500000 osób w ciągu 10 lat. Amerykańscy naukowcy, którzy wyniki swoich badań opublikowali w Hypertension, użyli modeli komputerowych i symulacji do określenia efektów stałej rocznej redukcji konsumpcji sodu w USA. Założyli ograniczenie spożycia sodu o 40%, czyli do około 2200 mg na dzień w ciągu 10 lat.Ich najistotniejszymi odkryciami są:

- stopniowa redukcja konsumpcji sodu o 40% (do około 2200 mg na dzień) w ciągu 10 lat powinna ocalić od 280000 do 500000 żyć w zależności od przyjętego modelu.

- około 60% więcej zgonów można by uniknąć, gdyby takie samo ograniczenie spożycia sodu dało się osiągnąć szybciej (500000 do 850000 żyć).

Badanie było przeprowadzane przez trzy grupy naukowców, z których każda używała innej metody symulacji.

Pierwsza grupa użyła kontrolnych danych pochodzących z obserwacji układu krążeniowo-naczyniowego. Pozostałe dwie grupy oparły swoje prognozy na dowodach, że redukcja spożycia soli obniża ciśnienie tętnicze.

Wpływ obniżenia spożycia sodu na układ krążenia grupy te wnioskowały w oparciu o dane dotyczące związku miedzy ciśnieniem tętniczym a chorobami układu krążenia. 


Wszystkie grupy użyły takiej samej populacji docelowej i wskaźnika śmiertelności. Wyniki eksperymentu i prognozy były podobne w każdej z trzech metod symulacji.

W eksperymencie sprawdzano stopniową oraz natychmiastową redukcję spożycia sodu o 40%, a także natychmiastową redukcję konsumpcji sodu do nie więcej niż 1500 mg na dzień. Wydaje się jednak, że tylko ten pierwszy scenariusz zastosowany na masową skalę jest możliwy do zrealizowania.
 
Obecnie Amerykanie spożywają średnio 3600 mg sodu na dzień, z czego 80% pochodzi ze sztucznie produkowanej i przetworzonej żywności. Liczby te są niepokojące, gdyż nadmiar sodu przyczynia się do wysokiego ciśnienia, ataków serca, udarów i innych chorób układu krążenia. Choroby te są główną przyczyną zgonów w USA.
 
Naukowcy uważają, że stopniowe ograniczenie spożycia sodu można osiągnąć przez edukację konsumentów oraz odpowiednie oznakowanie żywności.

The American Heart Association zaleca dzienne spożycie sodu nie większe niż 1500 mg. Organizacja optuje również za wprowadzeniem regulacji dotyczących zawartości sodu w posiłkach wydawanych w szkołach oraz żywności kupowanej przez rząd, a także zachęca producentów żywności do zapewnienia konsumentom większego wyboru produktów z niską zawartością sodu.

Komentarze do: Ograniczenie spożywania sodu może ocalić setki tysięcy żyć w ciągu 10 lat

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz