Szukaj

16 października - Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem

16 października, jak co roku, obchodzimy Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem. W Polsce, Polski Czerwony Krzyż (PCK) wspiera akcję, prowadząc ogólnopolską kampanię na rzecz walki z głodem.


Przerażające statystyki!


Co 3,6 sekundy na świecie ktoś umiera z głodu, z kolei ok. 815 milionów ludzi na świecie cierpi głód i niedożywienie. Według danych z FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa) 1/12 ludzi na świecie choruje z niedożywienia, w tym 160 milionów dzieci poniżej piątego roku życia! Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1/3 ludności świata jest dobrze odżywiona, 1/3 jest niedożywiona, a 1/3 głoduje.

Celem kampanii społecznej prowadzonej przez PCK jest pozyskanie środków na dożywianie najbiedniejszych dzieci w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionów dotkniętych bezrobociem. Co więcej kampania ma za zadanie również uświadomić polskiemu społeczeństwu, że głód to zjawisko występujące  nie tylko w państwach trzeciego świata, czy na terenach objętych konfliktami zbrojnymi, ale także w wielu polskich domach.


Kilka o słów o historii Kampanii PCK

Pomysł Kampanii narodził się w Finlandii, w której postanowiono wykorzystać datę 16 października, ogłoszonego w 1947 roku jako Międzynarodowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem, przez FAO. W oparciu o sukces Fińskiego Czerwonego Krzyża,  Polski Czerwony Krzyż w 1999r. rozpoczął ideę Kampanii "Walki z Głodem". Od samego początku Kampanii przyświecały dwa cele: ukazanie zjawiska głodu i aktywizacja społeczności lokalnych, jak i pozyskanie środków na realizację konkretnych działań pomocowych.

Kampania okazała się dużym sukcesem przez co, Polski Czerwony Krzyż postanowił upowszechnić jej ideę wśród innych Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża w regionie Europy Centralnej. W 2002 "Kampanię Walki z Głodem" zrealizowały takie kraje jak: Albania, Bułgaria, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Słowacja i Słowenia. 

W ramach "Kampanii walki z głodem" wolontariusze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą kwesty i zbiórki darów rzeczowych przeznaczonych na ten cel. Powodzeniem cieszy się także sprzedaż pozyskanego wcześniej pieczywa. Istotne znaczenie ma również fakt, iż PCK jest pierwszą organizacją w tej części Europy prowadzącą tak szeroko zakrojone działania w związku z dużą z biedą i ubóstwem. Dzięki staraniom PCK do Kampanii przyłączyło się już 12 państw z regionu Europy Środkowej i uzyskała ona miano Kampanii Międzynarodowej!

W ramach tegorocznej "Kampanii walki z głodem PCK" działania Polskiego Czerwonego Krzyża będą prowadzone na terenie całego kraju.

Komentarze do: 16 października - Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz