Szukaj

Omdlenie

Podziel się
Komentarze0

Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do mózgu, nagłym odpływem lub też niewystarczają­cym jej utlenowaniem. Omdlenie jest przeważnie następstwem zwiotczenia naczyń krwionośnych, obniżenia ciśnienia tętniczego i w konsekwencji - osłabienia czynności narządu krążenia. Omdlenie bywa niekiedy poprzedzone uczuciem ogólnego osłabienia łub zawrotami głowy; w innych przypadkach występuje zupełnie nagłe. Wspomniane zaburzenie czynności narządu krążenia powstaje najczęściej na drodze odruchowej, często w wyniku niepożądanej reakcji psychicznej. Omdlenia mogą występować w różnego rodzaju okolicznościach.

  • Omdlenia stale nawracające bez ustalonej przyczyny lub bladość i zmęczenie mogą oznaczać problemy psychiczne lub niedokrwistość.

  • Omdlenia po wystraszeniu się lub przy silnych uczuciach lęku w dusznych, gorących pomieszczeniach mogą oznaczać zaburzenie krążenia krwi.

  • Omdlenie po nadmiernym oddychaniu i kurcze mięśni ("ręka położnika") najczęściej psychicznie uwarunkowaną duszność (hiperwentylacja).

  • Omdlenie po dłuższym leżeniu i nagłym wstaniu mogą mówić o kłopotach z krążeniem.

  • Omdlenie po długim przebywaniu w wysokiej temperaturze lub w bezpośrednim nasłonecznieniu i - nudności i ewentualnie wymioty oraz ewentualnie wysoka gorączka to najczęściej skutki udaru słonecznego.


Postępowanie

Przy zetknięciu się z chorym nieprzytomnym, podejrzanym o omdlenie, należy najpierw ocenić, czy dana osoba oddycha czy nie. Jeśli oddycha, to należy próbować ją ocucić, stosując poniższe zasady:
  • Wynieść zemdlonego z pomieszczeń ciasnych, dusznych, zatłoczonych lub zapewnić mu dopływ świeżego powietrza w miejscu, w którym zemdlał (przez pootwieranie okien, drzwi itp.).
  • Ułożyć chorego w takiej pozycji, aby głowa spoczywała nieco niżej niż tułów i nogi.
  • Rozluźnić wszelkie części garderoby, które wskutek dopasowania i zapięcia wywierają ucisk i utrudniają swobodne krążenie krwi lub oddychanie.
  • Unieść nogi zemdlonego dość wysoko ku górze na kilkanaście sekund (dla zwiększenia dopływu krwi do mózgu, przez jej przemieszczenie się z uniesionych kończyn dolnych).
Zazwyczaj omdlenie mija po wykonaniu tych czynności. Jeżeli jednak nie spowodują one odzyskania przytomności, trzeba podjąć dalsze zabiegi ratownicze.
  • Stosować środki drażniące skórę i błony śluzowe:
a) ręczne nacieranie twarzy, np. zimną wodą,
b) chłostanie twarzy (np. ręcznikiem, chusteczką),
c) spryskiwanie twarzy zimną wodą,
d) podanie do wąchania (jeżeli chory oddycha) waty lub szmatki skropionej amoniakiem (nie dotykając nią skóry ani błon śluzowych nosa).

Uwaga! Nie wolno podstawiać do wąchania otwartej butelki z amoniakiem!

Po odzyskaniu przez omdlałego świadomości podajemy mu:
• mocną ciepłą kawę lub herbatę,

Komentarze do: Omdlenie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz