Szukaj

Małopłytkowość samoistna i wtórna

Podziel się
Komentarze0

Małopłytkowość samoistna (pierwotna)

Istotą małopłytkowości samoistnej jest pierwotny, znaczny niedobór płytek krwi i jego konsekwencje w postaci zaburzeń krzepnięcia krwi. W mechanizmach powstawania małopłytkowości samoistnej oprócz predyspozycji wrodzonej do upośledzonego dojrzewania megakariocytów i tworzenia płytek podkreśla się ostatnio coraz bardziej także rolę mechanizmów immunologicznych. Wskutek tworzenia przeciwciał skierowanych na niszczenie płytek dochodzi do małopłytkowości.

Objawy

W małopłytkowości pierwotnej oprócz objawów skazy krwotocznej stwierdza się zazwyczaj powiększenie śledziony, zwiększoną liczbę mega-karioblastów i megakariocytów w szpiku kostnym oraz wydłużenie czasu krwawienia. Niedobór ten objawia się nie tylko samoistnymi skłonnościami do licznych, zazwyczaj drobnych, wybroczyn na skórze i błonach śluzowych, ale także często większymi krwawieniami śródmiąższowymi (np. do mięśni, mózgu), krwotokami wewnętrznymi (np. do przewodu pokarmowego) lub zewnętrznymi (np. z dróg rodnych kobiety).

Konsekwencje dla chorego są zależne zarówno od intensywności, jak i miejsca powstawania wybroczyn lub krwawień. Ogólnie można powiedzieć, że bardziej niebezpieczne są nawet małe krwawienia, ale do ważnych życiowo narządów wewnętrznych, niszczące ich strukturę i czynności (np. mózgu, serca), niż znacznie większe krwotoki zewnętrzne {np. z nosa, z dróg rodnych lub moczowych).Małopłytkowości wtórne (objawowe):

Malopłytkowości wtórne (objawowe) to grupa skaz krwotocznych malopłytkowych o analogicznym jak w małoplytkowości samoistnej obrazie klinicznym, ale będącym wtórnym objawem innych chorób, wśród których wymienić należy przede wszystkim niedobór płytek w następstwie:

 • pierwotnego braku komórek macierzystych płytek (megakariocytów) w szpiku kostnym,
 • uszkodzenia szpiku kostnego różnymi chemicznymi substancjami toksycznymi (np. benzen i jego pochodne, rozpuszczalniki organiczne, lakiery, pestycydy), toksynami bakteryjnymi, a zwłaszcza wirusowymi (np. w ospie wietrznej, płonicy, odrze, mononukleozie zakaźnej), lekami cytotoksycznymi hamującymi podziały i namnażanie komórkowe (a tym samym i wzrost megakariocytów),
 • niszczenia komórek macierzystych płytek w szpiku kostnym przez wypieranie z jam szpikowych tkanki krwiotwórczej przez rozrastające się inne klony komórkowe, jak to zdarza się np. w białaczkach,
 • popromiennego uszkodzenia szpiku kostnego, a w tym i zaniku komórek macierzystych płytek,
 • zwiększonego działania krwiogubnego powiększonej z różnych przyczyn śledziony (np. w marskości wątroby, po zakrzepie w żyłę śledzionowej).
Przyczyny
 • W przypadku choroby dziedzicznej objawy mogą wystąpić już w chwili lub w krótkim czasie po urodzeniu.
 • Choroby zakaźne.
 • W przypadku tzw. autoimmunologicznej niedokrwistości he-molitycznej z niewyjaśnionych bliżej przyczyn organizm wy­twarza przeciwciała skierowane przeciw własnym krwinkom czerwonym.
 • Środki chemiczne (np. opary benzyny, ołów, bor, fluor, alkohol metylowy, naftalina, azotyny, olej terpentynowy, trojeniolub leki (kwas acetylosalicylowy, np. polopiryna, sulfonamidy i antybiotyki) mogą u szczególnie podatnych osób wywoływać niedokrwistość hemolityczna.
 • Po przetoczeniu krwi, gdy z różnych przyczyn w organizmie zostaną wytworzone przeciwciała przeciw obcym krwinkom czerwonym.
 • Po operacji wszczepienia sztucznych zastawek serca.
 • Po ukąszeniach jadowitych węży.
Ryzyko zachorowania

Jest zwiększone, gdy wśród możliwych przyczyn znajdują się wyżej wymienione czynniki.

Komentarze do: Małopłytkowość samoistna i wtórna

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz