Szukaj

Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej

Podziel się
Komentarze0

W dniu 19 kwietnia 2012 roku odbył się pierwszy Ogólnopolski Kongres EkspozycjiZawodowej, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Kongres odbył się pod hasłem: „Dbając o zdrowie – narażając zdrowie”.Uczestniczyli w nim eksperci, lekarze, pielęgniarki oraz inni przedstawiciele służby zdrowia. Rozmowy dotyczyły kwestii nierozwiązalnego problemu, jakim jest codzienne narażenie własnego życia i zdrowia przez pracowników opieki medycznej.

Co roku w Europie aż 75 procent zakłuć igłami ma miejsce podczas opieki nad pacjentem, a 80 proc. takich przypadków nie jest w ogóle nikomu zgłaszana. Eksperci wyjaśniali, że taki stan rzeczy spowodowany jest małą świadomością pracowników szpitali na temat zagrożeń, a także brakiem zgłaszania i systemu monitorowania takich przypadków.  


Zwrócona została uwaga na kwestię kosztów, jakie ponosi szpital, personel medyczny i całe społeczeństwo. Leczenie poekspozycyjne wynosi około 6 tysięcy złotych. Prof. dr hab. Andrzej Gładysz podkreślał, że zakłucia „wiążą się z wysokimi kosztami materialnymi, ale również wywołują skutki społeczne i emocjonalne.”

Trzeba wziąć bowiem pod uwagę fakt, że gdy dojdzie do zakażenia czasami bardzo długo czeka się na wiadomość o tym, czy było ono potencjalnie śmiertelne. N niebywały stres narażeni są więc pracownicy służby zdrowia oraz ich rodziny.

Do dnia 11 maja 2013 roku Polska ma wprowadzić Dyrektywę UE, której celem jest ochrona pracowników narażonych na ekspozycję, zapewnienie im bezpiecznego miejsca pracy i zapobieganie zranieniom pracowników.

Wszyscy biorący udział w kongresie wyrazili wiarę, że dyrektywa ta przyspieszy działania, dzięki którym powstaną bezpieczniejsze środowiska pracy dla personelu medycznego. Tym samym zwiększy się także świadomość pracowników na temat problemu ekspozycji.

Komentarze do: Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz