Szukaj

Ocieplenie klimatyczne: podnoszenie poziomu oceanów

Podziel się
Komentarze0

Ocieplenie klimatyczne powoduje podnoszenie poziomu oceanów. Nowe badanie przedstawia skutki tego zjawiska na dłuższą metę, przede wszystkim biorąc pod uwagę topnienie lodowców. Ograniczenie wzrostu temperatury globu do 1,5 °C przed końcem tego wieku, ma pozwolić na redukcję o połowę wzrostu poziomu wód do... 2300 roku. Skutki ocieplenia klimatycznego są mnogie i zróżnicowane, zarówno na poziomie ekologicznym, demograficznym, jak i oceanograficznym.Wzrost temperatur powoduje rozszerzalność cieplną oceanów, a także topnienie lodowców.

Według statystyk powszechnie uznawanych za pewne, zjawisko to może prowadzić do podniesienia poziomu wód w oceanach o ok. 20 – 60 cm do 2100 roku (w zależności od emisji dwutlneku węgla).

Jednakże, rezultat ten, obliczony w 4 raporcie grupy GIEC (2007 rok), nie wziął pod uwagę zjawiska ewentualnych wyładowań, związanych z niestabilnością czap lodowcowych na Grenlandii oraz Antarktyce Zachodniej.

Jak się okazuje problem ten jest przedmiotem wielu badań na całym świecie, między innymi, naukowców holenderskich z Wageningen UR oraz z Climate Analytics w Berlinie.

Michael Schaeffer oraz jego koledzy scharakteryzowali więc związek, który łączył temperaturę planety oraz poziom oceanów w ciągu ostatniego tysiąclecia. Dzięki temu można było sporządzić projekcje, które pozwoliły na określenie konksekwencji ocieplenia klimatycznego poniżej 1,5 °C oraz 2 °C do 2100 roku (w stosunku do ery przedprzemysłowej) na pozimie mórz aż do 2300 roku.


Autorzy tych badań biorą również pod uwagę topnienie lodowców, także na biegunach oraz rozszerzalność cieplną wody. Całość została opublikowana w przeglądzie naukowym Nature Climate Change.

Jedna rzecz jest pewna – statystyki te są o wiele większe niż aktualnie obowiązujące obliczenia. A progi największych restrykcji emisji gazów cieplarnianych, praktycznie niemożliwe do przestrzegania w tym momencie, pozwalają ograniczyć ocieplenie do tych wartości (1,5 °C oraz 2 °C).


Okazuje się, że wzrost temperatury naszej planety o maksymalnie  1,5 °C oraz 2 °C do 2100 roku, może spowodować wzrost poziomu oceanów do tego samego roku od 75 cm do 80 cm (w stosunku do poziomów mierzonych w 2000). Statystyki te pozostają większe niż oszacowania raportu GIEC, nawet w oparciu o najbardziej pesymistyczny scenariusz.

Rezultaty długoterminowe są o wiele bardziej imponujące. Naukowcy wzięli pod uwagę okres do 2300 roku.

Ocieplenie o maksymalnie 1,5 °C może sprowokować podniesienie poziomu oceanów średno o 1,5m (w stosunku do 2000). W przypadku drugiego scenariusza – poniżej 2 °C do 2100 – wzrost poziomu oceanów może sięgnąć nawet 2,7 m (w stosunku do 2000), czyli prawie dwa razy więcej niż w pierwszym przypadku.

Rezultaty te pokazują jak ważny wpływ może mieć redukcja średniej temperatury globu o zaledwie kilka dziesiątych części stopnia.

Przetestowano również trzeci scenariusz – wzrost temperatury Ziemi o 3 °C. Poziom wód w takim przypadku wzrósłby o całe 3,5 m.

Wszystkie te wartości są średnie, a to oznacza, że istnieje największe prawdopodobieństwo, iż w przyszłości moglibyśmy obserwować właśnie taki wzrost.

Badacze przestudiowali również skutki prędkości takiego przyrostu wód. Rezultaty nie są zaskakujące: im szybsze ocieplenie klimatu, tym szybszy przyrost wód, a więc krótszy czas na reakcję. Dlatego naprawdę musimy już teraz podjąć konieczne wysiłki. Wzrost poziomów oceanów o 1 m wystarczy, aby zwiększyła się częstotliwość powodzi nawiedzających Nowy Jork (z jednej raz na 100 lat do jednej co trzy lata!).

Komentarze do: Ocieplenie klimatyczne: podnoszenie poziomu oceanów

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz