Szukaj

Nazwisko Basarab nie musi oznaczać pokrewieństwa z Drakulą

Podziel się
Komentarze0

Naukowcy z Genographic Project postanowili sprawdzić czy można wskazać żyjących dziś potomków Drakuli. W tym celu przeanalizowali cechy genetyczne 29 rumuńskich mężczyzn, którzy noszą nazwisko słynnego księcia.Drakula, a właściwie Vlad III Palownik, wywodził się z rodu Basarab, który przez niemal trzy stulecia władał Wołoszczyzną.

Badacze z Centrum Regionalnego Środkowo-Wschodniej Europy z Genographic Project's zainteresowali się tym rodem, między innymi dlatego, że do dziś nie udało się jednoznacznie określić, skąd wywodzi się dynastia Basarabów.

Naukowcy przeanalizowali zróżnicowanie chromosomów Y wśród 29 mężczyzn, którzy noszą obecnie nazwisko Basarab, a następnie porównali je ze zdywersyfikowaniem tego chromosomu u 150 Rumunów z różnych części kraju oraz 330 osobami z państw ościennych – Ukrainy, Węgier i Bułgarii.

U dzisiejszych Basarabów odnaleziono chromosomy Y o różnych rodowodach, co świadczy o tym, że nie wszyscy z nich wywodzą się z królewskiego rodu.


O ile pozarodowe pokrewieństwo mogłoby wyjaśnić różne rodowody, o tyle poziom zróżnicowania genetycznego wśród osób noszących nazwisko Basarab wskazuje, że jest to najprawdopodobniej nazwisko polifiletyczne, pochodzące od wielu założycieli.

Niemniej jednak naukowcom udało się w pewien sposób zawęzić obszar poszukiwań, jeśli chodzi o pochodzenie dynastii.

U wszystkich współczesnych przedstawicieli rodów Basarab zidentyfikowane zostały typowo wschodnio-europejskie haplotypy chromosomu Y, co praktycznie pozwala wykluczyć azjatyckie pochodzenie dynastii.

„Wyniki badań wskazują, że genetyczny skład haplogrup u Basarabów jest bardzo zbliżony do występującego u większości rumuńskiej populacji, a żadna ze znalezionyvh haplogrup nie pochodzi z centralnej czy wschodniej Azji. Niemniej jednak wyniki nie mogą jednoznacznie potwierdzić rumuńskiego bądź kumańskiego pochodzenia dynastii, jedynie analiza genetyczna historycznego DNA królów Wołoszczyzny może dać ostateczną odpowiedź” – zauważa jeden z współpracujących z Genographic Romanian naukowiec, Mihai Netea.

Pomimo że nie udało się odnaleźć bezsprzecznych potomków legendarnego Drakuli, jedno wiemy na pewno. Bazując na heterogenicznych rodowodach chromosomu Y u współczesnych Basarabów można śmiało stwierdzić, że dynastii udało się rozprzestrzenić swoje nazwisko skuteczniej niż własne geny.

Komentarze do: Nazwisko Basarab nie musi oznaczać pokrewieństwa z Drakulą

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz