Szukaj

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nawiązuje dialog z Ministrem Zdrowia

Podziel się
Komentarze0

W środę 22 lutego odbyło się spotkanie prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyny Rogali-Pawelczyk z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Efektem spotkania jest powołanie dwóch zespołów roboczych MZ i NRPiP: legislacyjnego i ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie.


Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, spotkanie trzeba uznać za przełomowe, udało się do niego doprowadzić po wielu próbach. Omawiano zagadnienia, które, wg NRPiP, wymagają pilnych regulacji. Są wśród nich kwestie legislacyjne i ocena stanu zabezpieczenia potrzeb pacjentów w zakresie świadczeń pielęgniarskich. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych ma nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia jest świadome znaczenia poruszanych zagadnień i również dostrzega pilną potrzebę ich rozwiązania.

NRPiP oczekuje, że tym razem nie skończy się na deklaracjach, wyrażaniu zrozumienia i słowach wsparcia. Liczy na dialog i efektywną współpracę. Efektem spotkania jest powołanie dwóch zespołów roboczych: legislacyjnego i ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie. Legislacyjny podejmie prace w pierwszej dekadzie marca 2012 r. i zakończy je pod koniec maja 2012 r. Przeprowadzi analizę aktów prawnych i wskaże obszary wymagające wprowadzenia zmian. Zespół ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych rozpocznie prace w marcu 2012 r. i zakończy w grudniu 2012 r.


NRPiP po raz kolejny zwróciła uwagę na konieczność rozwiązania kwestii rozporządzenia w sprawie postępowania konkursowego na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą. Sprzeciw wobec zapisów tego rozporządzenia NRPiP zgłosiła wspólnie z Naczelną Radą Lekarską. Nie zgadzamy się, by pomijano i lekceważono samorząd zawodowy i stronę społęczną w konsultacjach społecznych. Poruszono zagadnienia związane z zakończeniem prac nad rozporządzeniem w sprawie norm pielęgniarskich i położniczych.
NRPiP zwróciła uwagę, że postulaty zgłaszane na „Białym Szczycie” nie zostały zrealizowane i wymagają dalszych rozmów.

Kolejne spotkanie przewidziane jest za 2 miesiące. W opinii NRPiP to wystarczająco dużo czasu, by wypracować już konkretne rozwiązania i zacząć wcielać je w życie.

Komentarze do: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nawiązuje dialog z Ministrem Zdrowia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz