Szukaj

Leczenie guzów mózgu

Podziel się
Komentarze0

Leczenie guzów mózgu w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jest leczeniem skojarzonym. Oznacza to, że w zależności od potrzeb stosuje się różne techniki leczenia m.in leczenie chirurgiczne, radioterapię lub chemioterapię.


Leczenie chirurgiczne, radioterapię lub chemioterapię

Bardzo często wykorzystuje się wszystkie wymienione formy leczenia lub łączy się ze sobą niektóre spośród nich. Terapię w każdym przypadku dobiera się indywidualnie dla chorego - uwzględniając ogólny stan zdrowia oraz do stopnia złośliwości nowotworu. W przypadku nowotworów łagodnych, w których możliwe jest całkowite usunięcie guza wystarczyć może samo leczenie chirurgiczne. Często jednak chirurgię uzupełnia się nawet i w takich przypadkach leczeniem radioterapeutycznym. Napromienianie ma służyć zapobieganiu odrostowi guza, jak również zabiciu komórek nowotworowych, które nie zostały usunięte. Napromienianie jest wręcz koniecznością w przypadku guzów złośliwych. Tu leczenie chirurgiczne jest zazwyczaj nieradykalne, bowiem niemożliwe jest usunięcie z mózgu wszystkich złośliwych komórek, które tworzą guz. Tak się dzieje, ponieważ praktycznie każdy fragment mózgu jest unikalny, a jego usunięcie może spowodować utratę sprawności organu za funkcjonowanie którego jest odpowiedzialny. Dlatego też przy operacjach chirurgicznych mózgu nie usuwa się tkanki zmienionej patologicznej wraz z „zapasem”, w którym potencjalnie mogą znajdować się komórki uszkodzone. Zabieg przeprowadza się w sposób maksymalnie oszczędzający otoczenie guza.


Sam zabieg chirurgicznego usunięcia guza trwa kilka godzin i wiąże się z:

•  przygotowaniem pacjenta do zabiegu,
•  narkozą,
•  mechanicznym otwarciem czaszki,
•  interwencją chirurgiczną,
•  pobytem pacjenta na OIOMie,
•  rekonwalescencją.

Część guzów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie nerwów lub w miejscach, gdzie dotarcie chirurgiczne wiązałoby się ze zniszczeniem znaczących funkcji organizmu w ogóle nie kwalifikuje się do operacji.


Radioterapia jest bardzo ważnym elementem leczenia i może mieć różne formy. Najczęściej jest to frakcjonowana radioterapia ukierunkowana na okolicę guza mózgu, która trwa przez kilka tygodni. W innych przypadkach, zwłaszcza w przypadku mnogich guzów przerzutowych, stosuje się napromienianie całego mózgu. Najbardziej zaawansowaną technologią w tym zakresie jest przestrzenne, trójwymiarowe napromienianie, czyli radiochirurgia. Najdoskonalszą formą takiego leczenia jest to prowadzone za pomocą Gamma Knife®.

Chemioterapia

Mimo wykorzystywania ogromnej wiedzy i angażowania w proces leczenia wysoko zaawansowanych technologii złośliwe guzy często opierają się leczeniu i odrastają. Z tego powodu wykorzystuje się również i trzecią formę terapii, jaką jest chemioterapia, czyli podawanie leków o śmiertelnym dla guza mechanizmie działania. Jednak podawanie leku trafia na poważną przeszkodę w dotarciu do guza w postaci bariery ochronnej krewmózg. Jest to bardzo poważna przeszkoda dla dostawania się substancji do mózgu, nawet tych krążących we krwi. Ze względu na te specyfikę, trudno jest zatem wyprodukować skuteczny lek o mechanizmie działania zwalczającym nowotwór mózgu.

Brachyterapia

W niektórych przypadkach leczenia onkologicznego stosuje się również brachyterapię, czyli formę wewnątrzmózgowego napromieniania. Leczenie to polega na wszczepieniu do guza izotopów promieniotwórczych, które napromieniają guz od środka. W zależności od użytego izotopu przez dłuższy lub krótszy czas oddziałuje on na guza, po czym jego radioaktywność zanika.

Mimo nowoczesnych technologii angażowanych zarówno w proces leczenia, jak i diagnostykę często przegrywa się wyścig z chorobą, dlatego wciąż poszukuje się nowych, coraz bardziej skutecznych terapii w walce z guzami mózgu oraz znacząco podkreśla, jak najwcześniejszą i możliwie najbardziej precyzyjną diagnostykę.

Komentarze do: Leczenie guzów mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz