Szukaj

Komisja Etyki we Francji sprzeciwia się eutanazji i wspomaganemu samobójstwu

Podziel się
Komentarze0

Francuska komisja Comité consultatif national d'éthique (CCNE), zajmująca się projektowaną ustawą o zakończeniu życia, opublikowała w poniedziałek raport, w którym dopuszcza w niektórych przypadkach głęboką sedację prowadzącą do śmierci, ale sprzeciwia się legalizacji eutanazji.Komisja Etyki zaleca, aby wziąć pod uwagę opinie osób chorych i opowiada się za poważnymi zmianami w przepisach, tak aby mogły sprostać zdecydowanej większości przypadków. Członkowie Komisji sprzeciwiają się jednak zarówno wspomaganemu samobójstwu, które polega na dostarczeniu zabójczych leków osobie, która pragnie zakończyć życie, jak i eutanazji.
   
CCNE jest zdania, że nie należy zmieniać obecnej ustawy, która operuje zasadniczym i potrzebnym rozgraniczeniem pojęć "pozwolić umrzeć" i "zabić", czyli dokonać eutanazji. Taka postawa oparta jest głównie na ocenie doświadczeń zagranicznych, które, zdaniem Komisji, skłaniają do rozwagi i ostrożności.

- Wszelkie zmiany w kierunku zezwolenia na aktywne wspomaganie zgonu mogą być odebrane przez wrażliwe osoby jako ryzyko zaprzestania opieki medycznej - czytamy w komunikacie.

   
CCNE nie jest jednak jednomyślne w tej kwestii: niektórzy członkowie wyrażają poparcie, w imię wolności osobistej każdej istoty ludzkiej, dla eutanazji i samobójstwa wspomaganego. Ośmiu zwolenników takiej zmiany w ustawie wyraziło swoje zdanie w raporcie.
   
Francuski prezydent François Hollande zwrócił się do Komisji o zdefiniowanie warunków, w których niezależny i w pełni świadomy chory, dotknięty poważną i nieuleczalną chorobą, mógłby uzyskać pomoc w swojej woli zakończenia życia.
   
Komisja Etyki zauważyła, że warunki, w których ludzie kończą swoje życie we Francji, nie są ogólnie zadowalające, i opowiedziała się za ulepszeniem prawa Leonettiego z 2005 roku o końcu ludzkiego życia. 

Zalecane jest wzmocnienie wcześniejszych wytycznych dotyczących wyrażanej przez pacjentów deklaracji zakończenia życia.

- Należy przyjąć, że te deklaracje mają moc wiążącą dla pracowników służby zdrowia - podkreśla CCNE.
   
Komisja rekomenduje prawo każdego człowieka do prowadzącej do śmierci sedacji (głębokiego uspokojenia) pod koniec życia.  Osoba, która jest utrzymywana przy życiu dzięki niezbędnej pomocy, może skorzystać ze swojego prawa do odmowy leczenia i rozpocząć proces zakończenia życia pod opieką paliatywną, a jeśli taka jest jej wola, może poddać się sedacji prowadzącej do śmierci. W ten sposób można pomóc umrzeć osobom w szczególnie bolesnych i trudnych sytuacjach, jednak bez posuwania się do spowodowania śmierci.
   
François Hollande poparł ideę debaty publicznej na ten temat i zadeklarował: - Pod koniec roku zostanie z pewnością opracowany projekt ustawy, która uzupełni i udoskonali prawo Leonettiego.    

Komentarze do: Komisja Etyki we Francji sprzeciwia się eutanazji i wspomaganemu samobójstwu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz