Szukaj

Kampania "Wróć bez HIV"

Podziel się
Komentarze0

Według szacunków UNAIDS pod koniec 2008 roku na świecie żyje ok. 33 miliony osób zakażonych i chorych na AIDS. Z powodu choroby w 2007 roku zmarło 2,1 mln osób. Każdego dnia na świecie wirusem HIV zakaża się ok. 7 tys. osób (blisko 10% to dzieci). Około 50% zakażeń dotyczy osób między 15 a 24 rokiem życia. Każdego dnia na świecie umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS około 6 tys. osób.Rozprzestrzenianie zakażeń HIV w niektórych regionach przybrało rozmiary pandemii. W Europie Zachodniej przez ostatnie osiem lat liczba nowych zakażeń wzrosła niemal dwukrotnie. Najpoważniejsza sytuacja została odnotowana w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie miał także miejsce znaczny wzrost liczby zakażeń w Europie Wschodniej i Azji Centralnej, gdzie według niektórych wskaźników ilość nowych przypadków HIV od 2004 r. wzrasta rokrocznie nawet o 50%. Na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej odsetek osób żyjących z HIV wynosi około 2% całego społeczeństwa. Szacunkowo w tym regionie już 30% wszystkich osób żyjących z HIV/AIDS to kobiety.1

Epidemia HIV w Europie ma zróżnicowane oblicze. Skandynawia i Europa Środkowa, w tym także Polska, pozostają obszarem o niskiej dynamice epidemii HIV/AIDS. W Polsce od 1985 roku, który umownie traktuje się jako początek epidemii, do końca września 2008 roku wykryto zakażenie HIV u ponad 11 901 osób, odnotowano 2130 zachorowań na AIDS, co najmniej 940 chorych zmarło. Każdego roku wykrywa się ponad 700 zakażeń - czyli każdego dnia dwie osoby dowiadują się, że są zakażone HIV. W roku bieżącym wykryto w ciągu pierwszych trzech kwartałów już 642 zakażenia. Szacuje się, że blisko 20 tys. osób nie wie o swoim zakażeniu. W początkowych latach epidemii, główną drogę rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w Polsce stanowiło stosowanie w iniekcjach środków psychoaktywnych oraz kontakty homoseksualne męskie.2

Obecnie w Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią ryzykowne zachowania seksualne. Najczęściej zakażają się osoby będące w grupie wiekowej od 18 do 39 lat - z przewagą osób młodszych, do 29 roku życia.2

W 2008 r. Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny zorganizowało - i 1 lipca rozpoczęło - ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS. Kampania „Wróć bez HIV" jest dłuższa od poprzednich - zakończy się dopiero 1 grudnia 2009 wraz z obchodami Światowego Dnia AIDS. Realizacja kampanii przez półtora roku pozwala na jej wielowymiarowe rozwinięcie i przekonanie do jej wsparcia strategicznych partnerów - licznych mediów, instytucji i firm. Także tych, które dotąd nie angażowały się w profilaktykę HIV.


Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje też duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. Wszystkie te statystyczne dane, ale też codzienne obserwacje, wpłynęły na decyzję o skierowaniu kampanii do osób podróżujących. Podróżujących za granicę, ale też w kraju. Bez względu na czas trwania i charakter wyjazdu.

Podobnie jak w latach poprzednich, kampania ma charakter multimedialny. Wykorzystywana jest reklama radiowa, prasowa, internetowa oraz billboardy, plakaty, ulotki, kalendarze, pakiety edukacyjne z wklejonymi prezerwatywami. W ramach kampanii powstały cztery kreacje: „Wakacje marzeń 2099 zł. HIV gratis." z myślą o osobach podróżujących turystycznie, „Praca za granicą 1250 €. HIV gratis." dla osób wyjeżdżających do pracy, „Przystanek w podróży 50 zł. HIV gratis." dla klientów osób sprzedających usługi seksualne oraz czwarta - „Wyjazd służbowy. Dieta 45 €. HIV gratis." dla podróżujących służbowo. Wszystkie kreacje łączy proste, uniwersalne logo - walizka z jednoznacznym komunikatem „Wróć bez HIV". Pojawia się ona na wszystkich materiałach kampanii, tak jak rozpoznawany już znak „Nie daj szansy AIDS! Zrób test na HIV".


Honorowy patronat nad kampanią objął Minister Zdrowia, a także Główny Inspektor Sanitarny, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki. Patronów i partnerów pozyskują też Wojewódzkie Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne, które koordynują przebieg kampanii w swoich regionach.

Z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, odbyła się w Warszawie konferencja prasowa pod hasłem: „Wróć bez HIV!" W konferencji udział wzięli m.in.: Pan Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny oraz dr Anna Marzec-Bogusławska - Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, ks. Arkadiusz Nowak - Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym, Mateusz Liwski - Prezes Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae".

Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze problemy związane z HIV/AIDS, w tym konieczność podnoszenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Szczególną uwagę zwrócono na grupę młodych, podróżujących ludzi, których charakteryzuje duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego.

Dr Anna Marzec-Bogusławska, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, zaprezentowała dane epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS w Polsce i na świecie. Jak podkreśliła, podstawowym problemem są zakażenia drogą kontaktów seksualnych. Polacy mają wiedzę na ten temat, jednak rzadko stosują ją w życiu codziennym. Nie przewidują konsekwencji swoich ryzykownych zachowań. Nie odnoszą też ryzyka zakażenia HIV do siebie.

Zdaniem Księdza Arkadiusza Nowaka - Prowincjała Zakonu Ojców Kamilianów, od wielu lat opiekującego się osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, każdy ma prawo do pełnej i merytorycznie poprawnej informacji, o tym jak uniknąć lub zmniejszyć ryzyko zakażenia. Uzyskana zaś wiedza, powinna mieć wpływ na ostateczny wybór co do stylu życia i ilości podejmowanych w nim ryzykownych zachowań. Gdy było chociaż jedno - warto zrobić test. Ksiądz uważa, że jego obowiązkiem jest jak najczęściej o tym przypominać. HIV nie musi być osobistym problemem każdego człowieka.


Więcej informacji:
D&D Communication
e-mail: anna.paplinska@ddc.com.pl
tel. (022) 639 43 66
kom. 0 516 033 577

Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa
e-mail: aids@aids.gov.pl,
www.aids.gov.pl
tel./fax (022) 331 77 77, fax: (022) 331 77 76

Komentarze do: Kampania "Wróć bez HIV"

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz