Szukaj

Epidemiologia HIV na świecie

Podziel się
Komentarze0

Tylko w roku 2008 2,5 mln ludzi na całym świecie zakaziło się wirusem HIV - wynika z danych UNAIDS. Z powodu choroby w 2007 roku zmarło 2,1 mln osób. 22,5 mln mieszkańców Afryki subsaharyjskiej jest zakażonych HIV, ale liczba nowych zakażeń - 1,7 mln rocznie - jest niższa niż we wcześniejszych latach. W Azji zakażonych wirusem jest 4,8 mln osób, najpoważniejsza sytuacja panuje w Wietnamie, gdyż liczba zakażeń od 2000 roku wzrosła tam dwukrotnie.Regionem równie mocno dotkniętym przez chorobę są Karaiby; tam zakażonych HIV jest około 1% całej populacji.

Jednocześnie miał także miejsce znaczny wzrost liczby zakażeń w Europie Wschodniej i Azji Centralnej, gdzie według niektórych wskaźników ilość nowych przypadków HIV od 2004 r. wzrasta rokrocznie nawet o 50%. Na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej odsetek osób żyjących z HIV wynosi prawdopodobnie około 2% całego społeczeństwa. Szacunkowo w tym regionie już 30% wszystkich osób żyjących z HIV/AIDS to kobiety.

W Europie Zachodniej przez ostatnie osiem lat liczba nowych zakażeń wzrosła niemal dwukrotnie, a statystycznie do większości nowych zakażeń dochodzi poprzez kontakty seksualne między kobietą i mężczyzną. Wpływają na to migracje zewnętrzne - przybywanie do państw Unii Europejskiej osób z obszarów świata o wysokiej prewalencji HIV, a także migracje wewnątrz UE. Po 2000 r. „powróciły" inne zakażenia i choroby przenoszone drogą płciową, jak rzeżączka, opryszczka genitalna i inne. Są one czynnikiem zdecydowanie zwiększającym ryzyko zakażenia HIV. Dodatkowo w Europie obserwowane jest zjawisko „zmęczenia zapobieganiem", a więc spada np. odsetek osób regularnie stosujących prezerwatywę.


Epidemia HIV w Europie ma bardzo zróżnicowane oblicze. Sytuacja w nawet sąsiadujących ze sobą państwach może się znacznie różnić. Skandynawia i Europa Środkowa, w tym także Polska, pozostają obszarem o niskiej dynamice epidemii HIV/AIDS, choć nowe zakażenia dotyczą teraz głównie kontaktów seksualnych, a nie stosowania środków psychoaktywnych w iniekcji. Natomiast Państwa Bałtyckie, przede wszystkim Estonia, w sposób szczególny pozostają dotknięte HIV/AIDS. Na Zachodzie Europy najpoważniejsza sytuacja odnotowywana została w Wielkiej Brytanii. W kilku państwach, w tym w Niemczech, nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami, głównie na skutek masowego odejścia od stosowania prezerwatyw.

Szacunkowe dane epidemiologiczne HIV/AIDS na świecie (2007 rok)*

Liczba osób żyjących z HIV - 33,2 mln (30,6 - 36,1)

Dorośli - 30,8 mln (28,2 - 33,6)

Kobiety - 15,4 mln (13,9 - 16,6)

Dzieci (< 15. r.ż.) - 2,5 mln (2,2 - 2,6)

Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV - 2,5 mln (1,8 - 4,1)

Dorośli - 2,1 mln (1,4 - 3,6)

Dzieci - 420 000 (350 000 - 540 000)

Zgony z powodu AIDS - 2,1 mln (1,9 - 2,4)

Dorośli - 1,7 mln (1,6 - 2,1)

Dzieci - 330 000 (310 000 - 380 000)

Komentarze do: Epidemiologia HIV na świecie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz