Szukaj

Jak leczyć otyłe dzieci?

Podziel się
Komentarze0

Paracetamol to jeden z najpopularniejszych, współcześnie zażywanych leków. Opiekunowie otyłych dzieci i farmaceuci mają jednak problem z dawką odpowiednią dla małych pacjentów. Zbyt wysoka może się okazać fatalna w skutkach, a zbyt niska – tylko wspomóc chorobę.Żeby sprawdzić wiedzę na temat dawkowania paracetamolu, naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 45 opiekunów i 28 farmaceutów.

Zapytali ich jaka ilość leku jest odpowiednia dla ośmiolatka, który waży kolejno 25, 32 albo 50 kg. Obserwowano także dawki podawane 86 małym pacjentom w szpitalu dziecięcym, spośród których jedna trzecia była otyła lub miała nadwagę.

Zalecana dawka dla dzieci to od 15 do 20 mg/kg co 4 - 6 godzin, jednocześnie nie można przekraczać 60 mg/kg na dzień lub 90 mg/kg - tylko pod okiem lekarza. Są to ustalenia dla dzieci o normalnej masie ciała. Specjaliści podają, że u chorego, którego masa ciała stanowi 120% normy, dawka powinna być zmniejszona, jednak nie jest jasno powiedziane, kiedy podawać dziecku ilość leku odpowiednią do jego idealnej lub realnej wagi.

Zobacz również:Ankieta pokazała, że większość badanych znała dozwolone dawki paracetamolu dla dzieci o normalnej wadze i sugerowała od 10 do 20 m/kg paracetamolu.

Problem pojawił się, gdy hipotetycznie musieli zająć się ośmiolatkiem ważącym 50 kg. Odpowiedzi bardzo różniły się od siebie, a jedna czwarta ankietowanych w ogóle nie odpowiedziała na to pytanie. Jedna trzecia (36%) opiekunów i jedna czwarta (24%) farmaceutów podałaby zbyt małą dawkę leku.

W obserwowanym szpitalu dziecięcym paru chorym podano dawkę większą niż 20 mg/kg. Im cięższe było dziecko tym większą dawkę paracetamolu dostawało, co kłóci się z zaleceniami specjalistów do zmiejszania dawki w miarę wzrostu masy ciała chorującego dziecka.

Specjaliści zwracają uwagę, że tego typu obserwacje są ważne ze względu na fakt, iż otyłość jest powszechnie występującym problemem, który zamiast maleć, wzmaga się w ostatnich latach.


red. Aleksandra Lasota-Barańska

Komentarze do: Jak leczyć otyłe dzieci?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz