Szukaj

Jak leczyć otyłe dzieci?

Podziel się
Komentarze0

Paracetamol to jeden z najpopularniejszych, współcześnie zażywanych leków. Opiekunowie otyłych dzieci i farmaceuci mają jednak problem z dawką odpowiednią dla małych pacjentów. Zbyt wysoka może się okazać fatalna w skutkach, a zbyt niska – tylko wspomóc chorobę.Żeby sprawdzić wiedzę na temat dawkowania paracetamolu, naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 45 opiekunów i 28 farmaceutów.

Zapytali ich jaka ilość leku jest odpowiednia dla ośmiolatka, który waży kolejno 25, 32 albo 50 kg. Obserwowano także dawki podawane 86 małym pacjentom w szpitalu dziecięcym, spośród których jedna trzecia była otyła lub miała nadwagę.

Zalecana dawka dla dzieci to od 15 do 20 mg/kg co 4 - 6 godzin, jednocześnie nie można przekraczać 60 mg/kg na dzień lub 90 mg/kg - tylko pod okiem lekarza. Są to ustalenia dla dzieci o normalnej masie ciała. Specjaliści podają, że u chorego, którego masa ciała stanowi 120% normy, dawka powinna być zmniejszona, jednak nie jest jasno powiedziane, kiedy podawać dziecku ilość leku odpowiednią do jego idealnej lub realnej wagi.


Ankieta pokazała, że większość badanych znała dozwolone dawki paracetamolu dla dzieci o normalnej wadze i sugerowała od 10 do 20 m/kg paracetamolu.

Problem pojawił się, gdy hipotetycznie musieli zająć się ośmiolatkiem ważącym 50 kg. Odpowiedzi bardzo różniły się od siebie, a jedna czwarta ankietowanych w ogóle nie odpowiedziała na to pytanie. Jedna trzecia (36%) opiekunów i jedna czwarta (24%) farmaceutów podałaby zbyt małą dawkę leku.

W obserwowanym szpitalu dziecięcym paru chorym podano dawkę większą niż 20 mg/kg. Im cięższe było dziecko tym większą dawkę paracetamolu dostawało, co kłóci się z zaleceniami specjalistów do zmiejszania dawki w miarę wzrostu masy ciała chorującego dziecka.

Specjaliści zwracają uwagę, że tego typu obserwacje są ważne ze względu na fakt, iż otyłość jest powszechnie występującym problemem, który zamiast maleć, wzmaga się w ostatnich latach.


red. Aleksandra Lasota-Barańska

Komentarze do: Jak leczyć otyłe dzieci?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz