Szukaj

Czy istnieje zależność między migreną i chorobą Parkinsona?

Podziel się
Komentarze0

Najnowsze wyniki badań wskazują na istnienie związków między migreną i chorobą Parkinsona. Badacze sugerują, że w przypadku ludzi, którzy doświadczają migrenowych bólów głowy w średnim wieku, zachodzi większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby Parkinsona w późniejszym okresie życia.

Czym jest migrena?

Migrenowe bóle głowy są skutkiem rozszerzenia naczyń krwionośnych i towarzyszącego temu procesowi uwolnieniu substancji chemicznych z włókien nerwowych, które kłębią się wokół tych naczyń. Migrenie towarzyszy zazwyczaj pulsujący ból o różnych natężeniu, który może nasilać się pod wpływem stresu lub wysiłku fizycznego. Bóle mogą trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin, a w niektórych przypadkach poprzedza je tzw. aura migrenowa, czyli problemy neurologiczne w postaci, np. zaburzeń widzenia. Migrena pojawia się najczęściej u ludzi między 15. a 55. rokiem życia. Ryzyko wystąpienia tej choroby u kobiet jest znacznie wyższe niż u mężczyzn.

Wyniki badań

Naukowcy objęli badaniami grupę 5 620 osób w wieku od 33 do 65 lat. W momencie rozpoczęcia badań, 1 028 uczestników miało bóle głowy bez objawów migreny, 238 miało migrenę bez aury, a 430 miało migrenę z aurą. Po zakończeniu okresu badawczego, który wynosił 25 lat, dokonano oceny stanu zdrowia uczestników, szczególnie pod kątem występowania objawów choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg (choroba Ekboma).

Otrzymane wyniki badań dowiodły, że uczestnicy, którzy mieli migreny z aurą byli ponad dwa razy bardziej narażeni na rozwój choroby Parkinsona, niż osoby bez objawów migreny. Tylko u 1,1% uczestników, którzy nie doświadczyli bólu głowy rozpoznano chorobę Parkinsona, w porównaniu z 2,4% pacjentów chorujących na migrenę z aurą.

W przypadku osób cierpiących na migrenę znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia przynajmniej czterech z sześciu objawów choroby Parkinsona. Biorąc pod uwagę całościowe wyniki, uwzględniające całą badaną grupę, ryzyko pojawienia się objawów choroby wyniosło: 19,7%  u osób z migreną z aurą, 12,6%  u osób z migreną bez aury oraz 7,5% u osób bez bólu głowy.

Poza tym, podczas badań zaobserwowano, że u kobiet z migreną z aurą rodzinne przypadki zachorowań na chorobę Parkinsona występowały  częściej, niż w rodzinach tych kobiet, u których nie odnotowano żadnych bólów głowy.

Według naukowców, wyniki opublikowanych badań powinny być punktem wyjścia do dalszych analiz naukowych w zakresie związków zachodzących między migreną i chorobą Parkinsona. Kolejnym krokiem powinny być badania genetyczne, które pomogą ustalić wspólne ogniwo łączące te dwie choroby.

Podsumowanie

Migrena to jedno z najczęściej diagnozowanych schorzeń neurologicznych, występujących zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Wyniki badań wskazujące na korelację między migreną a chorobą Parkinsona są kolejnym powodem, dla którego rozwój wiedzy medycznej oraz dalszy postęp badań nad tą chorobą jest niezwykle istotny. Występowanie migreny stało się więc kolejnym elementem, który należy uwzględniać przy profilaktyce i leczeniu choroby Parkinsona. Warto również dodać, że badania z wcześniejszych lat wykazywały związki migreny z innymi grupami chorób, takimi jak choroby naczyniowe mózgu oraz choroby serca.

Stanisław Skorcz

Komentarze do: Czy istnieje zależność między migreną i chorobą Parkinsona?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz