Szukaj

20 tysięcy uczniów z Wielkopolski zaangażowanych w kampanię "Drugie życie"

Podziel się
Komentarze0

Uliczne happeningi, zawody sportowe, filmy, spoty reklamowe to tylko niektóre sposoby na popularyzację idei transplantacji wykorzystane przez wielkopolską młodzież podczas drugiej edycji akcji „Drugie życie”. Uczniowie 31 szkół ponadgimnazjalnych z województwa zakończyli działania w kampanii informacyjnej promującej przeszczepy narządów. Od stycznia 2010 roku, na różne sposoby, szerzyli wiedzę o transplantacjach wśród swoich rówieśników, rodziców, nauczycieli i najbliższego otoczenia.Podczas uroczystego podsumowania akcji w poznańskim I Liceum Ogólnokształcącym, popularnym Marcinku, organizatorzy - Fresenius Medical Care Polska - nagrodzili trzy najciekawsze szkolne kampanie, sześć innych postanowili wyróżnić.  Laureatami tegorocznej akcji są uczniowie: IV Liceum Ogólnokształcącego z Leszna, Liceum Ogólnokształcącego z Godzieszy Wielkich i Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Nagrodzone szkoły otrzymały czeki charytatywne o wartości 1000 zł. Uczniowie przekażą pieniądze na wybrany przez siebie cel dobroczynny.

„Działania młodzieży charakteryzowały kreatywność i dojrzałe podejście do trudnego tematu, jakim niewątpliwie jest przeszczepianie narządów” - podsumowuje szkolne inicjatywy dr Teresa Rydzyńska, prezes Fresenius Medical Care Polska. „Młodzież jest świadoma stanu polskiej transplantologii, odczuwa potrzebę edukacji i wzrostu świadomości w zakresie przeszczepiania narządów. Uczniowie wykreowali działania, obok których nie można przejść obojętnie” - dodaje dr Rydzyńska. Właśnie dlatego organizatorzy postanowili przyznać dodatkowe wyróżnienia sześciu kolejnym szkołom, których działania zaskoczyły pomysłowością i zaangażowaniem młodych ludzi. „Rozmowy z młodzieżą to cenne doświadczenie, oni nie boją się pytać i dyskutować” - mówi dr Maciej Głyda, transplantolog wspierający akcję, który uczestniczył w wielu spotkaniach informacyjnych w szkołach. „W Polsce transplantacja to wciąż temat tabu. Wiąże się nierozerwalnie ze śmiercią, o której się u nas nie rozmawia. Przekazanie rzetelnych informacji jest konieczne, by obalić mity i stereotypy, jakie narosły wokół tej metody leczenia” - dodaje dr Głyda. W spotkaniach z młodzieżą brały udział także osoby, którym przeszczep uratował życie. Opowieść o przeżyciach i szansie, jaką dała im transplantacja, możliwość zadania pytania i rozwiania wątpliwości pozwoliła młodzieży zrozumieć znaczenie przeszczepiania narządów.

Jedną z trzech równorzędnych pierwszych nagród kapituła organizatorów przekazała leszczyńskiemu IV Liceum Ogólnokształcącemu. Uczniowie IV LO przeprowadzili szereg działań w szkole - od spotkania z lekarzem, edukacji rówieśniczej, utworzenia ulotki, nadruku na koszulki, organizacji konkursu plastyczno-poetyckiego. Wiele ich inicjatyw wyszło daleko poza budynek liceum. Uczniowie zaprosili do projektu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a podczas drzwi otwartych informowali gimnazjalistów i ich rodziców o prowadzonej kampanii. Młodzież zorganizowała również bieg pod hasłem „Transplantacja to życie”, w którym wzięli udział mieszkańcy Leszna. Zawody sportowe objął patronatem Prezydent Miasta. Uczniowie IV LO zaangażowali w działania media, za pośrednictwem których o transplantacji i roli oświadczenia woli dowiedzieli się mieszkańcy Leszna i okolic.

W Liceum Ogólnokształcącym w Godzieszach Wielkich - drugiej nagrodzonej szkole - uczy się 30 uczniów. Działania młodzieży, poza edukacją rówieśniczą i kształceniem grona pedagogicznego, skoncentrowały się na propagowaniu idei transplantacji w swoim otoczeniu. Z informacją o transplantacji narządów uczniowie dotarli m.in. do słuchaczy szkoły dla dorosłych, na zebranie w wiejskiej bibliotece, do strażaków, okolicznych szkół, w tym również do gimnazjum. W działaniach nie pominęli parafii, ośrodków zdrowia, władz lokalnych, sklepów. W swojej szkole zorganizowali natomiast pogadanki, konkursy, prezentacje multimedialne. Dla wszystkich, którzy chcieliby zadać pytanie związane z transplantacją uczniowie utworzyli forum internetowe i czat. Dzięki temu nawet osoby nieśmiałe mogły uzyskać odpowiedź na nurtujące je pytania.


Trzecią, nagrodzoną szkołą jest Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Kampania zrealizowana przez uczniów objęła zasięgiem środowisko szkolne oraz jego otoczenie. Temat przeszczepiania narządów poruszony został w gronie nauczycieli, zaprezentowany uczniom sąsiednich szkół, a także m.in. podczas targów edukacyjnych. O akcji dowiedzieli się rodzice – każdy otrzymał informacje o prowadzonej akcji za pośrednictwem elektronicznego dziennika. Do udziału w kampanii zostali zaproszeni także mieszkańcy Ostrzeszowa– młodzież przeprowadziła dwukrotnie sondaż uliczny, w wyniku czego społeczność lokalna miała okazję dowiedzieć się czym są przeszczepianie narządów i oświadczenia woli. Temat został poruszony przez uczniów szkoły także w kościołach – w dwóch parafiach zamiast kazania wierni usłyszeli informacje o znaczeniu transplantacji. Z inicjatywy młodzieży odbyła się nawet audycja radiowa poruszająca temat transplantacji, a do lokalnej prasy przesłany został artykuł.

Dodatkowo, organizatorzy przyznali wyróżnienia szkołom, których działania zaimponowały pomysłowością i otwartością młodzieży. Uczniowie m.in. nakręcili spot reklamowy i LipDub'a oraz przeprowadzili sondaż uliczny, badając opinie i postawę mieszkańców miasta. W gronie wyróżnionych znalazło się sześć wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych – poznańskie placówki: Zespół Szkół Komunikacji, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Łączności oraz Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Chodzieży i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.


Na potrzeby akcji, tuż po jej rozpoczęciu, uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie słabych statystyk Polski dotyczących transplantacji oraz znaczenia oświadczenia woli, otrzymali także materiały edukacyjne i promocyjne, dzięki którym mogli realizować w szkołach własne pomysły na przeprowadzenie kampanii. Ostatnie trzy miesiące to dziesiątki tematycznych prezentacji multimedialnych, setki plakatów, tysiące zaangażowanych uczniów i jeszcze więcej pomysłów, na to, jak przekazać trudne informacje na temat przeszczepiania narządów w jak najprostszy sposób. Młodzież miała możliwość organizacji spotkania z lekarzem i osobą po przeszczepie. Wśród działań uczniów były też sondy uliczne, projekty własnych plakatów i ulotek. Młodzież organizowała happeninigi, nagrywała filmy według własnych scenariuszy, edukowała nauczycieli i rodziców, a także wychodziła z działaniami poza szkolne mury. Wszystko po to, by jak najwięcej ludzi dowiedziało się, czym są transplantacja i oświadczenie woli. „Wszystkie te działania miały na celu pobudzenie do rozmów, do zastanowienia się nad swoją decyzją o pośmiertnym oddaniu narządów” - mówi Magdalena Wolska, koordynator kampanii. „Ważne by o swojej woli porozmawiać z bliskimi. Taka wiedza w tragicznej sytuacji pozwoli zdjąć z rodziny ciężar odpowiedzialności za wolę zmarłego.” - tłumaczy koordynatorka.

Przeszczepianie narządów jest uznaną na świecie metodą leczenia. Pozwala na ratowanie życia i przywracanie zdrowia ciężko chorym ludziom. Brak świadomości społecznej jest jedną z przyczyn ograniczających liczbę zabiegów. Przeszczep daje chorym szansę na normalne życie – mogą się uczyć, pracować, założyć rodzinę, spełniać marzenia. Wciąż jednak zbyt wiele osób umiera nie doczekawszy zdrowego narządu. Akcja „Drugie życie” skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest jednym z działań, które ma poprawić sytuację polskiej transplantologii. Celem kampanii prowadzonej w Wielkopolsce, Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach jest wzrost świadomości młodych ludzi w zakresie transplantacji. „Chcemy pobudzić do rozmów, by temat był obecny na ustach Polaków. Każdy z nas może znaleźć się po obu stronach – osoby oczekującej na przeszczep lub tej, której narządy uratują czyjeś życie” - tłumaczy  zasadność kampanii Magdalena Wolska, koordynatorka akcji. Poprzez przekazywanie informacji organizatorzy popularyzują oświadczenie woli i zachęcają do rozmów z bliskimi o swojej decyzji.

Wielkopolska edycja akcji „Drugie życie” wystartowała już po raz drugi 26 stycznia br, w Dzień Transplantacji. W projekcie wzięło udział 31 szkół ponadgimnazjalnych. Ich przedstawiciele na początku marca wzięli udział w szkoleniu, które przybliżyło młodzieży zagadnienia przeszczepiania narządów i oświadczenia woli.  W oparciu o dostarczone przez organizatorów materiały młodzież prowadziła własne działania w szkole. Organizatorzy akcji - firma Fresenius Medical Care przy wsparciu Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant i Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Osób Dializowanych - dają szansę młodym ludziom na podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody lub sprzeciwu na pobranie narządów w oparciu o rzetelną wiedzę.

Akcja „Drugie życie” w Wielkopolsce trwała do 31 maja tego roku. W program zaangażowało się 20 tysięcy uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Patronat medialny nad akcją sprawują Polska Głos Wielkopolski, TVP Poznań, Radio Merkury.

W roku szkolnym 2009/2010 akcja „Drugie życie” objęła zasięgiem także młodzież z Małopolski oraz Warmii i Mazur. W program zaangażowało się 37 szkół małopolskich szkół ponadgimnazjalnych i 7 ostródzkich (pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim). Spotkania podsumowujące szkolne kampanie odbędą się w czerwcu.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej akcji pod adresem:  www.drugiezycie.org.pl.

Komentarze do: 20 tysięcy uczniów z Wielkopolski zaangażowanych w kampanię "Drugie życie"

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz