Szukaj

Wpływ reklam sieci fast- foodów na nadwagę

Osoby, zwłaszcza niepełnoletnie, które rozpoznają spoty reklamowe restauracji szybkiej obsługi są bardziej narażone na otyłość. Regularne jedzenie w barach typu fast - food jest niezdrowe i powoduje szybkie przybieranie na wadze - ten fakt jest zazwyczaj znany opinii publicznej. Jednak wnioski z ostatnio przeprowadzonych badań przedstawione na corocznym spotkaniu akademickiego towarzystwa pediatrycznego w Bostonie ukazały nowe dane dotyczące tej relacji. Mianowicie nawet rozpoznawanie reklam restauracji szybkiej obsługi jest powiązane z otyłością, szczególnie wśród nastolatków.„Doświadczenie pokazuje, że ludzie młodzi są cały czas wystawiani na próbę ogłoszeń propagujących sieci fast- foodów, szczególnie w telewizji. Wyniki badań udowadniają, że istnieje ścisła zależność pomiędzy znajomością reklam barów szybkiej obsługi a ryzykiem problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała” oświadcza Auden C. McClure - docent wydziału pediatrii w szpitalu dziecięcym w Dartmouth z centrum medycznego Dartmouth-Hitchcock.

Wcześniejsze analizy dowiodły, że oglądanie telewizji ma znaczący wpływ na zdrowie nastolatków i ich nawyki żywieniowe. Auden McClure wraz z innymi naukowcami postawili pochylić się nad tą kwestią dogłębnie i sprawdzili, czy przyswajanie treści z reklam fast - foodów owocuje nadwagą, zwłaszcza u młodych osób.

Badacze przeprowadzili analizę na podstawie danych pochodzących od 3,342 osób w przedziale wiekowym 15- 23. Uczestnicy podawali swój wiek, wagę, wzrost, płeć, rasę i status społeczno - ekonomiczny. Ponadto naukowcy pytali ich o ilość spożywanych napojów gazowanych i słodzonych, wykonywane ćwiczenia, częstotliwość jadania w barach szybkiej obsługi, ilość godzin spędzanych dziennie przed ekranem telewizora oraz czy przy oglądaniu programów mają w zwyczaju jadać przekąski.

Głównym założeniem eksperymentu było jednak sprawdzenie znajomości reklam, tak więc badanym przedstawiono 20 obrazów pochodzących ze spotów reklamowych. Wcześniej, komputerowo usunięto z nich marki produktów. Następnie poproszono uczestników, by odpowiedzieli, czy potrafią rozpoznać prezentowaną sieć restauracji i czy podoba im się wyświetlana reklama. Dodatkowo zebranym pokazywano 20 spotów alkoholowych.

U 18% badanych wykazano nadwagę, u 15% otyłość. Jak przewidywali naukowcy u tych osób procentowy wynik znajomości reklam barów typy fast- food był znacząco wyższy niż u pozostałych uczestników. Rezultaty ukazały, że młodzi, którzy odgadywali marki reklamowanych towarów i sieci są bardziej podatni na nadwagę.

„Podobne powiązania nie zostały odnotowane w przypadku znajomości reklam alkoholi, co sugeruje hipotezę, że związek między rozpoznawaniem spotów i zaburzonymi nawykami żywieniowymi jest wyjątkowy, specyficzny. Po zanalizowaniu całości czasu spędzonego przed telewizorem i znajomości reklam możemy stwierdzić, że ryzyko otyłości nie jest związane tylko i wyłącznie z rosnącą popularnością siedzącego trybu życia i pasywnego spędzania czasu wolnego.

Z drugiej strony często zjadanie posiłków w barach fast- food, przedstawiane w reklamach nie jest bezpośrednio związane z nadwagą.
Współautor badań James D. Sargent, profesor wydziału pediatrii w szpitalu dziecięcym w Dartmouth wyjaśnia: „Relacja pomiędzy marketingiem fast - foodów a otyłością jest bardziej skomplikowana i nie zakłada bezpośredniego wpływu na częstsze odwiedzanie restauracji szybkiej obsługi. A jednak osoby o dużym zaznajomieniu z reklamami często mają wpojone złe nawyki żywieniowe związane z wieloma wysokokalorycznymi produktami reklamowanych marek. Może to być też kwestia szczególnej podatności na bodźce skłaniające do jedzenia podczas oglądania telewizji”.

Naukowiec dodaje także, że konieczne jest przeprowadzenie kolejnych, bardziej wnikliwych badań nad czynnikami reklamowymi prowadzącymi do otyłości.

McClude podsumowuje: „ Im więcej będziemy wiedzieć o wpływie marketingu i reklamy na młodych ludzi, tym lepiej rodzice i pediatrzy będą mogli chronić swoje dzieci przed nadwagą i konsekwencjami, które z niej wynikają”.

Komentarze do: Wpływ reklam sieci fast- foodów na nadwagę

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz