Szukaj

Otyłość i zespół metaboliczny nastolatków a uszkodzenie właściwego funkcjonowania mózgu

Po raz pierwszy w historii nauki wykazano, że zespół metaboliczny młodzieży wiąże się upośledzeniem funkcji poznawczych i uszkodzeniami mózgu. Artykuł opublikowany w Pediatrics wzywa lekarzy rodzinnych do brania pod uwagę tej możliwości, gdy dostrzegają pierwsze fazy otyłości u dzieci.Rosnąca otyłość młodzieży, podobnie jak zespół metaboliczny (zbiór 3 - 5 powiązanych ze sobą czynników zwiększających ryzyko nadwagi, zbyt wysokiego poziomu cholesterolu oraz wystąpienia miażdżycy i cukrzycy), to problem dziś powszechny.

Główny autor badania Antonio Convit, profesor szkoły medycznej NYU, udowodnił już we wcześniejszych swych pracach, że zespół metaboliczny sprzężony jest ze zmianami neuropoznawczymi mózgu, jednak do tej pory sądzono, że uszkodzenia te są wynikiem długotrwałego słabego metabolizmu.

Okazuje się jednak, że zniszczenia tkanki mózgowej bywają nawet większe u młodzieży z zespołem metabolicznym niż u dorosłych i nie można ich wyjaśniać powikłaniami naczyniowymi.


Naukowcy porównali 49 nastolatków cechujących się zespołem metabolicznym z grupą 62 rówieśników, u których nie stwierdzono tego syndromu, przy czym 40% drugiej grupy charakteryzowała się nadwagą bądź otyłością.

Bazując na wynikach endokrynologicznych, MRI oraz ocenach neurofizjologicznych, badacze udowodnili, że młodzież z zespołem metabolicznym wykazuje istotnie zmniejszone umiejętności matematyczne i werbalne, a także słabszą zdolność koncentracji oraz elastycznego myślenia.

U osób tych stwierdzono również zmiany w strukturze i objętości mózgu – zmniejszony hipokamp, który odpowiedzialny jest za pamięć i uczenie, nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego i zredukowaną integralność istoty białej.

Im bardziej zaawansowany był u badanych zespół metaboliczny, tym mocniejsze zmiany odnotowano.

Autorzy badania żywią nadzieje, że ich raport zmotywuje rodziców nastolatków do przykładania większej uwagi do zdrowego trybu życia rodziny.

Komentarze do: Otyłość i zespół metaboliczny nastolatków a uszkodzenie właściwego funkcjonowania mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz