Szukaj

Osoby czytające etykiety znajdujące się na produktach spożywczych pozostają chudsze

Międzynarodowy zespół naukowy kierowany przez badaczy z University of Santiago de Compostela udowadnia, że czytanie etykiet znajdujących się na produktach spożywczych wiąże się z zapobieganiem otyłości, szczególnie wśród kobiet. Na podstawie danych z USA naukowcy wykazali, iż konsumentki biorące pod uwagę informacje z etykiet, ważą blisko 4 kilogramy mniej niż te, które nie poświęcają temu uwagi.Wskaźnik masy ciała (BMI) konsumentów czytających etykiety jest średnio o 1,49 punktu niższy niż tych, którzy w czasie zakupów spożywczych nie zapoznają się z takimi informacjami.

W opracowaniu uwzględniono dane z National Health Interview Survey (NHIS – coroczne badanie statystyczne zdrowia Amerykanów).

Ponad 25 tysięcy danych zawierało między innymi odpowiedzi na pytania o zwyczaje dokonywania zakupów i zapoznawanie się z informacjami umieszczonymi na produktach żywnościowych.

Jak powiedziała Maria Loureiro, główna autorka raportu opublikowanego w czasopiśmie „Agricultural Economics”: „Otyłość jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych. Liczba ludzi z nadwagą lub otyłych wzrosła przez lata. W 2010 roku ponad jedna trzecia (blisko 37%) dorosłych Amerykanów była otyła”.


Naukowcy najpierw przeanalizowali sytuację społeczną i ekonomiczną (miejsce zamieszkania, wykształcenie, przynależność etniczna itp.) respondentów, którzy czytali etykiety, a następnie zbadali związki pomiędzy tym czynnikiem i wagą ochotników.

Na tej podstawie wykazano różnice między konsumentami zapoznającymi się z informacjami z etykiet i tymi, którzy tego nie robią.

Okazało się, że większą uwagę na zawartość produktów żywnościowych zwracają zamieszkujący miasta (49%), ludzie z wykształceniem średnim (40%) i uniwersyteckim (17%). Jeśli chodzi o płeć, to 57% mężczyzn zwykle lub zawsze czyta informacje zawarte na opakowaniach, a wśród kobiet odsetek ten jest wyższy i wynosi 74%.

Wpływ informacji z etykiet jest większy u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety czytające etykiety mają BMI niższe średnio o 1,48 punktu, podczas gdy wśród mężczyzn różnica wynosi tylko 0,12 punktu.

Informacje zgromadzone przez zespół Leureiro mogą służyć jako element strategii zapobiegania otyłości.

Biorąc pod uwagę, że czytający etykiety mieszkają na terenach miejskich, mają średnie i wyższe wykształcenie, kampanie przeciw otyłości można by na przykład wzbogacić o promowanie etykietowania menu w restauracjach i innych miejscach publicznych tak, by mogli zapoznać się z nimi ci, którzy zwykle jedzą „na mieście”.

Komentarze do: Osoby czytające etykiety znajdujące się na produktach spożywczych pozostają chudsze

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz