Szukaj

I Ogólnopolska konferencja "Maski otyłości"

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości zapraszają do udziału 2 czerwca 2012 roku w I ogólnopolskiej konferencji pod nazwą „Maski otyłości”.


Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych danych związanych z szeroko pojętą problematyką otyłości oraz przekazanie praktycznych wskazówek mogących przyczynić się do ograniczenia epidemii XXI wieku jaką jest otyłość oraz związanych z nią chorób cywilizacyjnych.

Konferencja skierowana jest do dietetyków, pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, lekarzy, nauczycieli i pedagogów, studentów kierunków nauk o zdrowiu oraz rodziców, wszystkich którzy na co dzień mogą mieć wpływ na kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości.

Program konferencji:


8.45-9.15
Rejestracja uczestników

9.15-9.25 Otwarcie konferencji - JM Rektor Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
dr Dariusz Grzybek

9.30-9.50 Epidemia otyłości w Polsce - skutki zdrowotne - Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik - Kierownik  
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


10.00-10.20
W poszukiwaniu „cudownej diety” - zasady leczenia dietetycznego otyłości -
Prof. dr hab. Marian Grzymisławski - Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, 

Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; mgr Angelika Kargulewicz

10.30-10.50 Zdrowie psychiczne a otyłość - „w zdrowym ciele zdrowy duch” - Prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski - Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

11.00-11.20 Przerwa kawowa

11.20-11.40 Praktyczne zasady terapii otyłości - dr n. med. Paweł Bogdański - Kierownik Pracowni Edukacji, Diagnostyki i Leczenia Otyłości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

11.50-12.10 Razem łatwiej - rola grup wsparcia w leczeniu i zapobieganiu otyłości - Elżbieta Maciaszczyk - Prezes Stowarzyszenia pacjentów „Żyj Zdrowo”

12.20-13.00 Lunch

13.00-13.20 Bezruch - samobójstwo na raty - skutki zdrowotne hipokinezji - dr hab.; prof. WSEIiI  Joanna Karolkiewicz - Katedra Fizjologii, Biochemii i Higieny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu/Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

13.30-13.50 Żywność niskokaloryczna - Prof. dr hab. Janusz Czapski Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu/Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

14.00 Zakończenie Konferencji  

14.00-15.00 Jak skutecznie i bezpiecznie walczyć z otyłością? - warsztaty interaktywne - dr Monika Szulińska; dr Paweł BogdańskiDane kontaktowe:
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej
Ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Tel. 618330530
dziekanat@wseiii.pl

Komentarze do: I Ogólnopolska konferencja "Maski otyłości"

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz