Szukaj

Położenie miednicowe: poród przez cesarskie cięcie

Podziel się
Komentarze0

W irlandzkich szpitalach, dziewięć na dziesięć ciąż, w których płody są ułożone miednicowo, jest rozwiązywanych przez cesarskie cięcie, mówią badacze ze szpitala National Maternity Hospital oraz ze szpitala Rotunda Hospital w Dublinie. Jest to zdecydowanie przeważający trend, i widzimy to samo w Stanach Zjednoczonych, mówi doktor Henry Lee ze szpitala Benioff Children's Hospital na uniwersytecie University of California, San Francisco, w Stanach Zjednoczonych.Coraz mniej tego typu ciąż jest rozwiązywanych siłami natury.

Większość noworodków przychodzi na świat głową do przodu, ale w 3% - 4 % ciąż, płód w dalszym ciągu pozostaje w położeniu miednicowym (to znaczy, pośladkami w kierunku szyjki macicy), co sprawia, że poród naturalny staje się wyjątkowo niebezpieczny, szczególnie dla zdrowia i życia rodzącej kobiety.

W badaniu z 2000 roku, nazwanym Term Breech Trial, badacze odkryli, że noworodki z położenia miednicowego, które przyszły na świat naturalnie, są trzy razy bardziej zagrożone uszkodzeniem albo śmiercią, w porównaniu do ciąż rozwiązanych cesarskim cięciem.

Naukowcy konkludują więc, że cesarskie cięcie jest bezpieczniejsze w przypadku położenia miednicowego.

Aby dojść do takich wniosków, doktor Mark Hehir oraz jego koledzy z National Maternity Hospital i ze szpitala Rotunda Hospital w Irlandii, zbierali dane na temat wszystkich porodów w trzech głównych centrach medycznych w stolicy Irlandii przez ponad 16 lat.

Okazuje się, że:

- w ciągu ośmiu lat przed publikacją badania Term Breech Trial, na świat przyszło około 5 600 noworodków z położenia miednicowego;

- po publikacji badania Term Breech Trial, na świat przyszło około 6 200 noworodków z położenia miednicowego;

- pośród kobiet, które po raz pierwszy miały tego typu ciążę, 15% rodziło naturalnie przed publikacją badania Term Breech Trial;

- po publikacji badania Term Breech Trial, poziom ten spadł do 7%;

- kobiety, które już wcześniej rodziły, decydowały się na naturalny poród przy położeniu miednicowym płodu w 33% przed publikacją badania Term Breech Trial;


- po publikacji badania Term Breech Trial, liczba takich kobiet spadła do 15%.

Wydaje się więc, że zarówno kobiety, jak i lekarze, przestrzegają zaleceń sformułowanych w słynnym już badaniu. Aczkolwiek, jak podkreśla jeszcze doktor Mark Hehir, liczba naturalnych porodów przy położeniu miednicowym płodu i tak już spadała, zanim jeszcze badanie Term Breech Trial zostało podane do wiadomości publicznej.

W latach 1993 – 1997, około 30% wszystkich ciąż z położeniem miednicowym płodu było rozwiązywanych naturalnie, w porównaniu do 18% w latach 1997 – 2000.

Doktor Mark Hehir mówi: generalnie rosnąca popularność cesarskiego cięcia przyczyniła się do spadku liczby naturalnych porodów przy położeniu miednicowym płodu. Ale badanie Term Breech Trial również odegrało w tym pewną rolę.

Specjalista jeszcze podkreśla: jednym z powodów do niepokoju jest fakt, że liczba naturalnych porodów spada, a to oznacza, że lekarze nie za bardzo mają z nimi doświadczenie.

W artykule opublikowanym w przeglądzie naukowym American Journal of Obstetrics and Gynecology, zespół irlandzkich lekarzy pisze: nasze odkrycia sugerują, że poród naturalny w przyszłości może być ograniczony, ponieważ spada liczba lekarzy, którzy będą potrafili przeprowadzić taki poród bezpiecznie.

Doktor Henry Lee, niezwiązany z tym badaniem, mówi: nawet jeżeli cesarskie cięcie stało się główną metodą przy położeniu miednicowym, nie wszyscy się zgadzają co do tego, że jest to optymalna metoda porodu za każdym razem.

Uważam, mówi doktor Henry Lee, że możemy powiedzieć, że w wielu sytuacjach cesarskie cięcie jest najlepsze w przypadku położenia miednicowego. Czy tego typu przypadki mogą być bezpiecznie rozwiązywane siłami natury, to otwarta kwestia, dodaje jeszcze amerykański specjalista.

Komentarze do: Położenie miednicowe: poród przez cesarskie cięcie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz