Szukaj

Starość malowana miłością - seminarium na stulecie OSE

Podziel się
Komentarze0

O dobrych praktykach w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera opowiedzą wybitni specjaliści podczas otwartego międzynarodowego seminarium, które odbędzie się 15 maja w warszawskim Centrum Alzheimera. Wiedzą podzielą się ze słuchaczami dr Marc Cohen – dyrektor Departamentu Zdrowia OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants – obchodząca stulecie działalności francusko-żydowska organizacja społeczna), Alicja Sadowska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Anna Markiewicz – zastępca dyrektora Centrum Alzheimera.


Seminarium jest głównym punktem warszawskich obchodów stulecia OSE. W spotkaniu weźmie udział także dyrektor Centrum Alzheimera Jarosław Gnioska, który przedstawi cele i działalność placówki. Otwarte w 2010 roku Centrum jest pierwszym w Polsce wielofunkcyjnym ośrodkiem dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi. Na pomoc mogą liczyć w nim również rodziny osób chorych.

„Na seminarium zapraszamy wszystkich zajmujących się osobami starszymi – pracowników organizacji, wolontariuszy, profesjonalistów, jak również członków rodzin osób cierpiących na chorobę Alzheimera” – powiedziała Ewa Spaczyńska z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, organizującej we współpracy z Urzędem miasta stołecznego Warszawy i OSE obchody stulecia tej organizacji.

Obchody stulecia OSE rozpoczną się 14 maja o godz. 14.00 w stołecznym Ratuszu, gdzie trzy godziny później przewodniczący OSE Jean-François Guthmann otworzy wystawę poświęconą działalności tej organizacji oraz TOZ (Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce – odpowiednika OSE).


PROGRAM OBCHODÓW STULECIA OSE ORAZ SEMINARIUM „STAROŚĆ MALOWANA MIŁOŚCIĄ”:

Poniedziałek, 14 maja
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5,  wejście B, I p., sala 169
13:30-14:00 Rejestracja uczestników
14:00-14:15 Otwarcie konferencji (Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Roger Fajnzylberg – dyrektor OSE, Andrzej Zozula – wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)
14:15-14:40 Prelekcja: OSE – Organizacja pozarządowa wyprzedzająca swoje czasy (1912-2012)
–  Katy Hazan, Departament historyczny OSE
14:40-15:00 Prelekcja: TOZ – Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce – dr Ignacy Einhorn
15:00-15:20 Przerwa kawowa
15:20-15:50 Prelekcja: O opiece nad dzieckiem w działalności TOZ – prof. Elżbieta Mazur, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
15:50-16:10 Prelekcja: Integracyjna rola Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce – Alicja Banna, Fundacja im. prof. M. Schorra
16:10-16:30 Prelekcja: Ulica II Rzeczypospolitej – wątek żydowskich organizacji pomocowych

w okresie międzywojnia  w projektowanej wystawie Muzeum Historii Żydów w Polsce – Michał Majewski, Stowarzyszenie ŻIH
16:45 Odsłonięcie wystawy „OSE i TOZ – Organizacje pozarządowe wyprzedzające swoje czasy”

Wtorek, 15 maja
Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257
9:00-9:30 Powitanie uczestników – Bogdan Jaskołd, dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy
9:30-9:50 Prelekcja: Wizja i cele Centrum Alzheimera – Jarosław Gnioska, dyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie
9:50-10:20 Zwiedzanie Centrum Alzheimera
10:20-10:35 Przerwa kawowa
10:35-12:00 Panel: Dobre praktyki w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera  (dr Marc Cohen – dyrektor Departamentu Zdrowia OSE, Alicja Sadowska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Anna Markiewicz – wicedyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie, Dzienny Dom Pomocy)
12:00-12:30 Bufet
12:30-13:45 Warsztaty w grupach tematycznych i sprawozdanie z pracy w grupach
13:45-14:00 Przerwa
14:00-14:40 Prezentacje: Wolontariat w aktywizacji osób starszych – Barbara Boryczka, prezes Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w Warszawie, Katarzyna Żarnecka-Lasota, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
14:45-15:00 Podsumowanie i zakończenie

CENTRUM ALZHEIMERA jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. To rozwiązanie eksperymentalne – jednostka wielobranżowa, której pomoc jest adresowana do osób z chorobą Alzheimera i inne zespoły otępienne. Jednostka, której zalążkiem organizacyjnym był dom pomocy społecznej, jest w fazie rozbudowy – w obecnej formule organizacyjnej funkcjonuje od lipca 2011 r. Środowiskowe, systemowe podejście do problemu osób chorych determinuje aktywność jednostki
w pięciu kluczowych obszarach:
  • pomocy całodobowej,
  • wsparcia dziennego,
  • edukacji kadr zajmujących się pomocą osobom chorym,
  • pomocy i wsparcia dla członków rodzin oraz opiekunów chorych,
  • szerokiej współpracy ze środowiskiem, w tym z jednostkami naukowymi, medycznymi, organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową, podmiotami gospodarczymi oraz wszystkimi, którym leży na sercu dobro osób chorych i ich rodzin.
W Centrum rozpoczyna działalność Klub Wolontariusza, który będzie organizował pracę ochotniczą na terenie ośrodka i w środowisku lokalnym. W przygotowaniu jest również oferta szkoleniowa dla kadry pomocy społecznej – w tym obszarze nawiązano współpracę z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Bardzo ważnym obszarem działań Centrum jest organizacja wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych, gdyż to one ponoszą największy ciężar skutków choroby. Aktualnie placówka realizuje ofertę w obszarze pomocy stacjonarnej – w Domu Pomocy Społecznej przy Centrum przebywa 90 osób. Od 1 kwietnia br. funkcjonuje tam również pobyt dzienny, docelowo może w nim uczestniczyć 30 osób.

OSE (OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS) to żydowska organizacja społeczna działająca we Francji, założona w 1912 roku w Petersburgu jako OZE („Obszczestwo Zdrawoochranienija Jewriejew”). Obecnie działa na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Oferuje opiekę medyczną, psychologiczną i socjalną. Prowadzi też archiwum historyczne poświęcone działalności organizacji.

TOZ (TOWARZYSTWO OCHRONY ZDROWIA LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W POLSCE)
to organizacja żydowska założona w Polsce w 1921 roku, wywodząca się z organizacji OZE. TOZ organizowała opiekę zdrowotną, zwłaszcza nad dziećmi, zakładając sieć ambulatoriów, sanatoriów i lecznic. Finansowała kolonie letnie dla dzieci z ubogich rodzin, propagowała higienę i sport, m.in. wydając broszury i periodyki, miała duże zasługi w zwalczaniu epidemii tyfusu i gruźlicy. TOZ był finansowany przez OZE i American Joint Distribution Committee, amerykańską organizację opieki społecznej oraz przez prywatnych ofiarodawców. W 1939 r. TOZ prowadził 300 placówek medycznych w 50 miejscowościach w całej Polsce. Działał także w czasie II wojny światowej, pomagając głodującym i chorym w gettach, a w 1942 roku został rozwiązany na rozkaz władz niemieckich. W 1946 roku wznowił działalność w ramach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Ostatecznie w 1950 roku władze komunistyczne rozwiązały TOZ, a jego placówki przejęło ministerstwo zdrowia.

Komentarze do: Starość malowana miłością - seminarium na stulecie OSE

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz