Szukaj

Różnice w leczeniu arytmii między państwami europejskimi

Podziel się
Komentarze0

Taki wniosek przyniosły analizy przeprowadzone w oparciu o pięć edycji „Białej Książki EHRA” (EHRA White Book), wydawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Arytmii Serca (European Heart Rhythm Association - EHRA), zarejestrowanego oddziału Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology - ESC).EHRA White Book opisuje bieżący poziom leczenia arytmii w 54 krajach członkowskich ESC od 2008 roku. Dane są dostarczane przede wszystkim przez krajowe towarzystwa kardiologiczne oraz pracownie elektrofizjologii i stymulacji serca każdego spośród krajów zrzeszonych w ESC.

Przyszłe dane powstają z uwzględnieniem ablacji cewnikowej i wszczepialnych, elektronicznych urządzeń sercowo-naczyniowych, takich jak wszczepialne generatory pulsu (implantable pulse generators – IPG), zwane również rozrusznikami serca, wszczepialne defibrylatory serca (implantable cardiac defibrillators - ICD) oraz urządzenia terapii resynchronizującej (cardiac resynchronization therapy - CRT).
 
Analiza objęła wszystkie dane z pierwszych pięciu edycji EHRA White Book oraz zmiany odnotowane w międzyczasie w 54 krajach członkowskich ESC.

Porównania dokonywane są w ramach regionów poszczególnych państw i między nimi, a także pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi ESC i 27 należącymi do Unii Europejskiej.


W przypadku każdego z badań odnotowano różnice zachodzące pomiędzy poszczególnymi krajami.


"Niedobory w leczeniu nie wynikały wyłącznie ze statusu gospodarczego kraju, ale były także konsekwencją braku ośrodków implantacji, odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego i niskich wskaźników skierowań", stwierdził prezes EHRA, profesor Angelo Auricchio. "Samo wydawanie pieniędzy pójdzie na marne i nie rozwiąże tego problemu. Potrzebne są szkolenia i przestrzeganie wytycznych".

"Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia coraz bardziej koncentrują swą uwagę na chorobach niezakaźnych, w tym chorobach układu krążenia, i są zaniepokojone znacznymi dysproporcjami w kwestii stosowania rozruszników serca, CRT, ICD i zabiegów ablacji, które ujawniła nasza analiza", dodał Auricchio.

Ponadto stwierdził, że różnice w stosowaniu tych terapii, zachodzące pomiędzy państwami rozwijającymi się i stabilnymi gospodarczo, są coraz większe.

"Teraz mamy już podstawy, by zażądać od agencji rządowych działań mających na celu zmniejszenie tych nierówności, które będą rosnąć, jeśli nic nie zostanie przedsięwzięte," dodał Auricchio.

EHRA jest w trakcie ujednolicania zgromadzonych danych, aby w przyszłości analizy i Białe Książki stały się jeszcze bardziej dokładne. Powstaje dzięki temu duża europejska baza danych, która będzie wykorzystywana przez krajowe towarzystwa i pracownie w poszczególnych krajach do wprowadzania danych dotyczących implantacji i ablacji cewnikowych.

"Jeśli chcemy osiągnąć nasz cel homogenizacji opieki nad pacjentami w całej Europie, pierwsza rzeczą, którą musimy zrobić, to normalizacja i dbanie o jakość gromadzonych danych", stwierdził profesor Karl Heinz Kuck, prezydent-elekt EHRA.

Komentarze do: Różnice w leczeniu arytmii między państwami europejskimi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz