Szukaj

Hormon stresu przyczyną depresji poporodowej?

Podziel się
Komentarze0

Kobiety, które otrzymują duże wsparcie od swoich rodzin w trakcie ciąży, zdają się być chronione przed gwałtownym wzrostem ilości hormonu stresu, dzięki czemu są znacznie mniej narażone na rozwój depresji poporodowej.Artykuł dotyczący badania został opublikowany w czasopiśmie „Clinical Psychological Science” wydawanym przez Association for Psychological Science.

- Dzięki wynikom naszych badań możemy zobrazować jak duże znaczenie ma wsparcie rodziny oraz w jaki sposób pomaga matce obniżyć poziom hormonu stresu oraz ryzyko wystąpienia depresji poporodowej - powiedziała Jennifer Hahn-Holdbrook z UCLA's Institute of Society and Genetics, przewodząca badaniu.

Naukowcy przebadali 210 ciężarnych kobiet pochodzących z różnych grup etnicznych oraz różnych środowisk społeczno-gospodarczych. Trzy razy w trakcie ciąży przeprowadzili wśród nich ankietę - w 19, 29, a także 37 tygodniu ciąży - oraz jeden raz, osiem tygodni po porodzie. Kobiety pytano o wsparcie, jakie otrzymują od swoich rodzin i ojca dziecka, a także o objawy depresji, jakie u siebie zauważyły. Ponadto pobierano od nich próbki krwi, które były analizowane w celu określenia poziomu hormonu uwalnianego przez łożysko - kortkotropiny (pCRH) w trzecim trymestrze ciąży.

Po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, wykształcenie oraz dochody, Hahn-Holbrook wraz z kolegami odkryli, że kobiety w ciąży, które stwierdziły, iż mają duże wsparcie rodzin, mają znacznie niższy poziom objawów depresyjnych. Zaobserwowano u nich także najmniej dramatyczny wzrost pCRH.

Dodatkowa analiza ujawniła, że poziom pCRH w trzecim trymestrze ciąży w pełni ujawnia relacje między wsparciem rodziny w czasie ciąży, a wystąpieniem objawów depresyjnych po porodzie.

Wyniki te potwierdzają tezę, iż wsparcie społeczne chroni przed nadmiernym wzrostem produkcji pCRH oraz że niższe poziomy pCRH zmniejszają ryzyko wystąpienia depresji poporodowej.

- Nasze wyniki sugerują, że niski poziom lub brak wsparcia ze strony bliskich jest istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia depresji poporodowej - powiedziała Hahn-Holbrook.

Komentarze do: Hormon stresu przyczyną depresji poporodowej?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz