Szukaj

Wzrasta zapotrzebowanie na terapie przeciwko lekoopornym szczepom wirusa HIV

Podziel się
Komentarze0

Według prognoz Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, rynek terapii HIV/AIDS w Europie będzie się znacząco rozwijał. Stanie się to dzięki wprowadzeniu nowych klas leków oraz działaniom zmierzającym do podniesienia stopnia wykrywalności zakażenia. Ograniczeniem rozwoju tego sektora mogą być opóźnione diagnozy czy niska świadomość opcji terapeutycznych. Jednakże Frost & Sullivan w swojej najnowszej analizie pt. Europejskie Rynki Terapii HIV/AIDS podaje, że w 2008 roku przychody w na tym rynku wyniosły 3,88 mld USD i szacuje, że w 2015 roku sięgną one poziomu 6,79 mld USD.„Potężnym impulsem do rozwoju okażą się z pewnością wprowadzone niedawno terapie łączone i nowe klasy leków” – zauważa Sylvia M. Findlay, menedżer programowy zespołu Pharmaceuticals & Biotechnology Frost & Sullivan. „Przewiduje się, że innowacyjne klasy leków, skuteczne przeciwko lekoopornym szczepom wirusa HIV, będą coraz szerzej łączone z terapiami pierwszej linii w przypadku pacjentów, u których w przeszłości stosowano już inne środki przeciwwirusowe. Upowszechnienie terapii łączonych, ograniczających ryzyko działań niepożądanych i zmniejszających obciążenie z przyjmowaniem dużej ilości tabletek, zdecydowanie sprzyjają rozwojowi sektora”.

Trwają badania nad nowymi klasami leków, które stopniowo wprowadzane są do obrotu. Dotyczy to zwłaszcza terapii przeznaczonych dla pacjentów, przyjmujących już w przeszłości leki przeciwwirusowe. Nowe farmaceutyki testowane są w badaniach klinicznych pod kątem stosowania w połączeniu z konwencjonalnymi terapiami pierwszej linii, a także w charakterze samodzielnych terapii podstawowych. Można założyć, że potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności tych leków w dłuższym czasie wpłynie korzystnie zarówno na ich popularność wśród pacjentów, jak też na dochody firm farmaceutycznych.

Europa znajduje się dziś w trudnym położeniu ze względu na zakaz promocji skierowanej bezpośrednio do pacjentów. Co więcej, proces wprowadzania do obrotu i upowszechnienia nowych leków trwa tu dłużej niż na rynku amerykańskim. Potencjał rozwoju rynku ogranicza dodatkowo dyskryminacja i społeczne piętno kojarzone z HIV/AIDS, które odczuwa się zwłaszcza w Europie Wschodniej.


„Europa jest rynkiem bardzo zróżnicowanym, o dużych rozbieżnościach w zakresie epidemiologii, świadomości zagrożenia i regulacji prawnych” – wyjaśnia  Sylvia M. Findlay. „Poziom przestrzegania zalecanych reżimów terapeutycznych waha się znacznie w zależności od regionu, przede wszystkim z powodu niedostatecznej wiedzy o profilach bezpieczeństwa i skuteczności stosowanych leków”.

Istotne są także różnice w poziomie wykrywalności zakażenia wirusem HIV, które zależą od świadomości zagrożenia i nacisków społecznych. W tej sytuacji dalszy rozwój rynku może wymagać opracowania regionalnych strategii promocyjnych.

Producenci leków powinni uaktualniać swoją wiedzę na temat epidemiologii, zachęcać do kontynuacji zalecanych terapii i nieustannie poszerzać świadomość możliwości i zagrożeń. Powinni też stworzyć strategie ukierunkowane na pokonanie barier ograniczających rozwój ich oferty produktowej. Obecne na rynku firmy warto zachęcić do przeprowadzenia ocen potencjału rynkowego dla ich produktów na podstawie trendów przepisywania leków przez lekarzy w ramach terapii pierwszej i drugiej linii.


„Gdy brak jest promocji skierowanej bezpośrednio do konsumentów, jedynym ogniwem kontaktu z pacjentami w Europie pozostają lekarze”- mówi Findlay. „Wnikliwa analiza trendów w przepisywaniu leków oraz sposób postrzegania przez pacjentów nowych i dotychczas stosowanych leków wydają się absolutnym warunkiem utrzymania bazy pacjentów”.

Opracowaniem Europejskie Rynki Terapii HIV/AIDS objęto nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, inhibitory wejścia wirusa do komórki, inhibitory proteazy oraz inhibitory fuzji. Serwis badawczy stanowi część programu Usług Partnerskiego Rozwoju (Growth Partnership Services) Pharmaceuticals & Biotechnology, Wszystkie usługi z zakresu badań rynku, dostarczane w subskrypcji, zawierają szczegółowe analizy możliwości rynkowych i trendów branżowych, określonych na podstawie zakrojonych na szeroką skalę wywiadów z uczestnikami rynków.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wirtualną broszurą w języku angielskim zawierającą zestawienie badań oraz spis treści raportu, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, pod adresem joanna.lewandowska@frost.com. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy firmy oraz danych kontaktowych.

Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi partnerstwa na rzecz wzrostu, współpracując z klientami w osiągnięciu najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania. Program firmy – Growth Partnership Service – dostarcza dokładnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii wzrostu.  Frost & Sullivan ma 45-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada ponad 35 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat Partnerstwa na rzecz Wzrostu firmy Frost & Sullivan pod adresem http://www.frost.com.

Europejskie Rynki Terapii HIV/AIDS (M335)

Komentarze do: Wzrasta zapotrzebowanie na terapie przeciwko lekoopornym szczepom wirusa HIV

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz