Szukaj

Trener potrzebny od zaraz

Podziel się
Komentarze0

Kiedy pacjent po wylewie zostaje wypisany ze szpitala, musi często radzić sobie ze swoją ułomnością, więc zmiany w leczeniu, dawkowaniu leków mogą być dla niego - zdaniem naukowców - bardzo kłopotliwe i dezorientujące. Takie zmiany mogą prowadzić nawet do przedawkowania leków, połknięcia nieodpowiednich medykamentów lub porzucenia regularnego rytmu zażywania leków, co w rezultacie może zaprowadzić osobę po wylewie z powrotem do szpitala.Naukowcy są pewni, że w takich przypadkach potrzebna jest nowa strategia postępowania i wskazują, że rozmowy telefoniczne ze specjalnym „trenerem, specjalistą od wylewów” mogłyby zapobiec ewentualnym komplikacjom zdrowotnym oraz utrzymać pacjenta na drodze do wyzdrowienia.

Profesor nadzwyczajny neurologii Cheryll D. Bushnell twierdzi, że wyuczone w szpitalu sposoby postępowania w sytuacji po udarze mogą być zapomniane przez pacjentów natychmiast po wypisaniu z placówki, dlatego tak ważne jest przekazanie dodatkowych wskazówek pacjentowi, zaraz po jego powrocie do domu.

Powyższe wnioski wysnuto po przeanalizowaniu przypadków 30 pacjentów po wylewie, którzy w okresie między przyjęciem do szpitala a wypisaniem z placówki medycznej mieli przynajmniej dwie zmiany przyjmowanych leków.


Z grupy badanych wyselekcjonowano 20 osób, które miały możliwość porozumiewania się za pomocą telefonu przez jakiś czas z „trenerem od wylewów”. Pozostali pacjenci, zwani grupą kontrolną, nie korzystali z tej formy pomocy po wyjściu ze szpitala.


W przeciągu dwóch tygodni od wyjścia ze szpitala, każda z 20 osób będąca w stałym kontakcie ze swoim trenerem otrzymała od niego telefon, w którym medyczny specjalista dostarczył pacjentowi ogólnych informacji na temat wylewu, podał wskazówki mające pomóc w uniknięciu kolejnego udaru oraz porady jak złagodzić indywidualne czynniki ryzyka nawrotu problemów zdrowotnych.

Trener przypominał również jak ważne jest regularne zażywanie leków w przepisanych dawkach.

Podczas kolejnych rozmów telefonicznych z pacjentami trener wysłuchiwał pytań ze strony biorących udział w eksperymencie, konsultował trudne zagadnienia z farmaceutą i pielęgniarką i oddzwaniał do zainteresowanego odpowiedzią.

Po trzech miesiącach obserwacji okazało się, że ponad 93% uczestników terapii z trenerem wiedziało jak się zachować w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia oraz wystąpienia symptomów wylewu.

Obiecujące wyniki innowacyjnego sposobu postępowania z pacjentami po wylewie pokazują, zdaniem naukowców, możliwość włączenia telefonicznych rozmów z osobistym trenerem medycznym do procedury wypisywania osób po wylewie ze szpitala do domu.red. Iwona Trojan

Komentarze do: Trener potrzebny od zaraz

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz