Szukaj

Ryzyko udaru u kobiet z migotaniem przedsionków

Podziel się
Komentarze0

Stosowanie leczenia warfaryną zwłaszcza u kobiet powyżej 75 roku życia, u których rozpoznano migotanie przedsionków, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu w znacznie większym stopniu niż zachodzi to u mężczyzn - dowodzą najnowsze badania opublikowane 9 maja w profesjonalnym piśmie medycznym JAMA.Statystyki dowodzą, że migotanie przedsionków jest jedną z najczęstszych arytmii i stanowi powód hospitalizacji ponad 1/3 pacjentów z zaburzeniami serca.

W Stanach Zjednoczonych na dolegliwość tę napadowo lub chronicznie cierpi około 2,2 miliona osób, zaś w Unii Europejskiej 4,5 miliona.

Pacjentom, u których występuje migotanie przedsionków, podaje się leki przeciwzakrzepowe, aby zmniejszyć ryzyko udaru mózgu, gdyż takie niebezpieczeństwo u tych chorych jest znacznie wyższe niż u reszty populacji. Co więcej, wykryto różnice między płciami - kobiety są znacznie bardziej narażone na wystąpienie udaru, a stosowanie doustnego leczenia środkami przeciwzakrzepowymi może nawet zwiększyć to ryzyko.

Meytal Avgil Tsadok wraz z zespołem badawczym z uniwersyteckiego centrum zdrowotnego McGill w Montrealu przebadali 39,398 mężczyzn i 44,115 kobiet powyżej 65 roku życia, u których zdiagnozowano migotanie przedsionków. Doświadczenia zostały przeprowadzone na przestrzeni lat 1998-2007 w Kanadzie. Zabiegi te miały na celu zaobserwowanie zależności między stosowaniem leków przeciwzakrzepowych a występowaniem udarów. Naukowcy wykorzystali dane pochodzące od lekarzy, wypisy ze szpitala i recepty na medykamenty.Rezultaty poświadczyły, że kobiety przyjmowane do szpitala były częściej starsze: 74,2 % z nich miało więcej niż 75 lat, zaś wśród mężczyzn niecałe 62 %. Kobiety miały też wyższy wynik CHADS2, który obejmuje niewydolność serca, nadciśnienie, cukrzycę, czy przemijający atak niedokrwienny. Kolejne informacje mówią, że kobietom częściej zalecano leczenie warfaryną.

Współczynnik przejścia udarów również był wyższy wśród żeńskiej części pacjentów, bo wynosił aż 5,8% w porównaniu z mężczyznami, u których wyniósł 4,3%.

Naukowcy dodają: Wśród starszych pacjentów to kobiety miały wyższy wskaźnik wystąpienia udaru niezależnie od tego, czy przyjmowały wafarynę, czy też nie. Znaczenia nie miała też dawka stosowanych leków.

Podsumowując, po rozpatrzeniu różnych czynników badacze dowiedli, że kobiety są o 14% bardziej narażone na udar niż mężczyźni. Jednak pomimo analiz, powód tej zależności nie został wykryty.

Badacze wyjaśniają, że nieuzasadniony dysproporcja może mieć związek z fizjologią (np. niekontrolowanym nadciśnieniem), czynnikami genetycznymi, hormonalnymi, czynnikami zakrzepowo - zatorowymi, a nawet psychospołecznymi wyznaczającymi rozbieżności między płciami.

Komentują również: „ Choć badania w założeniu miały określić różnice w występowaniu udarów, wciąż niewiele wiadomo nam o działaniu warfaryny w realiach klinicznych u kobiet i mężczyzn. Rezultaty naszych doświadczeń pokazały jednak, że starsze kobiety z zespołem migotania przedsionków znajdują się w grupie najbardziej narażonych na udary i powinny zostać objęte bardziej efektywną terapią zapobiegawczą. Jakkolwiek, nowe metody ochrony przed wystąpieniem udaru są potrzebne zarówno kobietom jak i mężczyznom”.

Komentarze do: Ryzyko udaru u kobiet z migotaniem przedsionków

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz