Szukaj

Rezonans magnetyczny u osób z rozrusznikami serca - kumulacja zjawisk

Podziel się
Komentarze0

Coraz częściej wszczepiane są w Polsce urządzenia kardiologiczne obojętne na działanie pola magnetycznego.Silne pole magnetyczne wytwarzane przez aparaty rezonansu magnetycznego (MR) może być przyczyną niebezpiecznych powikłań związanych z wszczepionym urządzeniem medycznym takim jak neurostymulatory bądź urządzenia kardiologiczne - rozruszniki serca. W większości przypadków obecność takich implantów uniemożliwia wykonanie badania rezonansu magnetycznego, wyjątek stanowią nowe systemy stymulujące SureScan™, posiadające warunkowe dopuszczenie do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego.


Są to pierwsze urządzenia medyczne złożone z rozrusznika i elektrod, posiadające znak CE pozwalający na wykonywanie badań MR całego ciała u pacjentów, którym je wszczepiono.

Poza wymienionym powyżej systemem stymulacji (rozrusznikiem), obecnie innych rozruszników nie można bezpiecznie stosować w środowisku rezonansu magnetycznego, ponieważ może się to wiązać z wystąpieniem poważnych powikłań, niejednokrotnie zagrażających życiu pacjenta. Wśród tych powikłań wymienić należy: możliwość wystąpienia i wywołania zaburzeń rytmu serca, zahamowania stymulacji, możliwość rozgrzania końcówki elektrody i jej uszkodzenia, uszkodzenie oprogramowania rozrusznika oraz uszkodzenie samego urządzenia.

- Dostępność zróżnicowanych technologii sprawia, że zdarzały się i ciągle mogą mieć miejsce w medycynie sytuacje, w których niektóre rozwiązania wzajemnie się wykluczają - podkreśla prof. dr hab. med. Marek Sąsiadek, kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Katedry Radiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Przewodniczący Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.


Rezonans Magnetyczny (ang. Magnetic Resonance Imaging, MR) będący jedną z najszybciej rozwijających się technik diagnostyki obrazowej i rozruszniki serca są szeroko przyjętymi i doskonałymi rozwiązaniami stosowanymi w medycynie, w diagnostyce i terapii. Niestety dotychczas ich jednoczesne stosowanie wzajemnie się wykluczało, niemożliwe było wykonywanie badań MRu pacjentów z implantowanymi rozrusznikami.


- Problem stawał się coraz poważniejszy, ponieważ po 65. roku życia prawdopodobieństwo konieczności wykonania badań MR zdecydowanie wzrasta. U tych samych pacjentów wzrasta również liczba wszczepianych urządzeń kardiologicznych - dodaje prof. Marek Sąsiadek. 50-70% chorych z implantowanymi stymulatorami i kardiowerterami-defibrylatorami będzie potrzebowało badania MR w okresie działania rozrusznika [1].

Wraz ze wzrostem wskazań i liczby wykonywanych badań MR, konieczne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bezpieczne wykonywanie tych badań u pacjentów z implantowanymi rozrusznikami serca. Problem ten rozwiązuje wprowadzenie systemów stymulujących SureScan™, które mogą pracować w polu magnetycznym wytwarzanym przez aparaty MR. W stymulatorach tych zastąpiono elementy wrażliwe na działanie pola magnetycznego innymi, obwody elektryczne zabezpieczono specjalnymi osłonami, a elektrody skonstruowano w ten sposób, aby pole magnetyczne nie mogło ich uszkodzić. Dodatkowo zastosowano specjalne oprogramowanie sterujące urządzeniem z tzw. trybem SureScan, który powinien być uruchamiany w trakcie badania MR.

Wskazaniem do wszczepienia aparatu stymulującego (rozrusznika serca) obojętnego na działanie pola magnetycznego są choroby towarzyszące zaburzeniom rytmu serca wymagające diagnostyki i badań kontrolnych techniką rezonansu magnetycznego, w szczególności choroby nowotworowe i schorzenia neurologiczne.

[1] Kalin R, Stanton MS. Current clinical issues for MRI scanning of pacemaker and defibrillator patients. PACE. April 2005;28(4):326-328.

Komentarze do: Rezonans magnetyczny u osób z rozrusznikami serca - kumulacja zjawisk

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz