Szukaj

Polski projekt walczy w międzynarodowym konkursie profilaktyki udaru mózgu

Podziel się
Komentarze0

Aktorka Jane Seymour podejmuje walkę z udarami mózgu wywołanymi na skutek migotania przedsionków, czyli najczęstszego zaburzenia rytmu sercaPubliczne głosowanie zadecyduje, jak wykorzystać ufundowany milion euro, aby zapobiegać udarom mózgu wywołanym na skutek migotania przedsionków. Madryt, Hiszpania i Ingelheim, Niemcy - Aktorka Jane Seymour zaprosiła do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty, których celem jest zwiększenie świadomości istnienia związku pomiędzy migotaniem przedsionków a występowaniem udarów mózgu.

Migotanie przedsionków to najczęściej występujące zaburzenie rytmu serca prowadzące każdego roku aż do 3 milionów udarów na całym świecie. Jane Seymour, która w najbliższej rodzinie doświadczyła tragicznego w skutkach udaru mózgu wywołanego na skutek migotania przedsionków, przekazała swoje poparcie dla kampanii.

1 Mission 1 Million -  Getting to the Heart of Stroke, pierwszej tego rodzaju próbie zwiększenia świadomości na temat tej choroby. Dzięki tej globalnej inicjatywie milion euro będzie przekazany na projekty, które zostaną wybrane w drodze głosowania, a których celem jest zapobieżenie poprzez kampanie informacyjne, milionowi udarów mózgu wywołanych na skutek migotania przedsionków (MP).

Akcja wspierana jest przez ponad 40 organizacji na całym świecie i sponsorowana przez Boehringer Ingelheim. „Wspieram 1 Mission 1 Million – Getting to the Heart of Stroke z bardzo osobistych
powodów. Moja matka miała migotanie przedsionków, co doprowadziło ją do udaru mózgu”, mówi Jane Seymour, ambasador akcji 1 Mission 1 Million. „Każdy, kto kiedykolwiek opiekował się osobą po udarze mózgu wie, jak wyniszczające i potworne mogą być jego skutki. Istnieje pilna potrzeba, aby ludzie dowiedzieli się więcej o migotaniu przedsionków i jego wpływie na powstawanie udarów mózgu. Dzięki akcji 1 Mission 1 Million społeczeństwo może aktywnie przyczynić się do zapobiegania milionom udarów mózgu wywołanych na skutek migotania przedsionków, w bardzo prosty sposób, jakim jest głosowanie online."

Publiczne głosowanie na 184 projekty zgłoszone przez osoby fizyczne, grupy pacjentów, stowarzyszenia i ośrodki medyczne z 36 krajów, zostało rozpoczęte. Projekty, mające na celu zwiększenie świadomości zagrożenia udarem mózgu związanym z migotaniem przedsionków, proponują rozmaite działania dla osiągnięcia celu: poprzez badania naukowe, programy przesiewowe lub tworzenie grup pacjentów i stron internetowych.

„Migotanie przedsionków to bardzo częste zaburzenie rytmu serca występujące u jednej z czterech osób dorosłych powyżej 40 roku życia, co oznacza, że większość z nas zna kogoś, kto ma migotanie przedsionków", mówi Trudie Lobban, zwolenniczka kampanii i prezes stowarzyszenia Atrial Fibrillation Association (AFA).

„To bardzo ważne, że społeczeństwo wspiera naszą misję, której celem jest zapobieŜenie milionowi udarów na całym świecie poprzez głosowanie na najlepszy program zwiększający świadomość na
temat MP na stronie www.heartofstroke.com. Organizacja AFA jest jednym z partnerów tej inicjatywy. Mamy nadzieję, że społeczeństwo także odniesie się entuzjastycznie do tak ważnej sprawy”.

Największe na świecie badanie nad migotaniem przedsionków (MP) ujawnia braki w wiedzy.SPEAK about AF (z ang. Stroke Prevention Education, Awareness and Knowledge), największe i najbardziej obszerne badanie (ponad 3700 uczestników), które przeprowadzono wśród osób i lekarzy zajmujących się tym zaburzeniem, wykazało, że potrzebna jest większa edukacja na temat związku pomiędzy MP i udarami mózgu.


Najważniejsze wyniki badania to:

• MP ma negatywny wpływ na życie.
• Podczas gdy lekarze są świadomi ryzyka udaru mózgu wynikającego
z MP, nie wszystkie osoby z MP zdają sobie sprawę z tego ryzyka.
• Istnieje potrzeba większej edukacji na temat możliwości wystąpienia udaru mózgu wywołanego przez MP i wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z ludźmi cierpiącymi na to zaburzenie.
• Mając większą ilość informacji, osoby z MP czują się mniej zaniepokojone i odczuwają większą kontrolę nad możliwością zapobiegania udarowi mózgu. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony www.speakAF.com. Udary związane z migotaniem przedsionków (MP) związane są ze zwiększonym ryzykiem śmierci. Ważne jednak jest to, Ŝe w wielu przypadkach można im zapobiec", powiedział profesor Ariel Cohen, Sainte-Antoine Hospital w Paryżu.

"Poprzez wspieranie projektów naukowych, które zwiększą wiedzę na temat związku pomiędzy MP i udarem mózgu, społeczeństwo ma szansę odgrywać rzeczywistą rolę w walce z udarami. Zachęcam do szukania dodatkowych informacji, np. odwiedzając stronę internetową, gdzie można dowiedzieć się więcej o AF i ryzyku udaru mózgu. Znajdują się tam również zgłoszone projekty, które można przejrzeć i zagłosować na te, które naszym zdaniem, najlepiej mogą zrealizować przedstawiony cel."

Oprócz informacji na temat wszystkich 184 projektów, strona www.heartofstroke.com oferuje wiele przydatnych informacji na temat czynników ryzyka udaru mózgu związanego z MP, jak również wsparcie oraz doradztwo dla osób, u których rozpoznano to zaburzenie.

O migotaniu przedsionków

(MP) MP to bardzo częste zaburzenie rytmu serca występujące u jednej z czterech osób dorosłych powyżej 40. roku życia.4,5 MP sprawia, że serce bije nieregularnie i często zbyt szybko lub zbyt wolno.6 Osoby z MP są pięć razy bardziej narażone na udar mózgu niż osoby bez MP, a udary mózgu wywołane z powodu MP są zazwyczaj cięższe i częściej skutkują niepełnosprawnością niż udary niezwiązane z MP.7,8,9 Wielu udarom wywoływanym przez MP można zapobiec, ale wielu chorych nie jest świadomych ryzyka i dlatego nie podejmuje w tym kierunku żadnych działań. 10O 1 Mission 1 Million 1 Mission 1 Million – Getting to the Heart of Stroke jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą mającą na celu edukowanie o chorobie, wspieraną przez znanych ekspertów zdrowia i organizacje, w tym AntiCoagulation Europe (ACE), Atrial Fibrillation Association (AFA), Stroke Alliance for Europe (SAFE) i Światową Federację Serca (WHF).


Akcja sponsorowana jest przez Boehringer Ingelheim. Projekty złożone przez pracowników służby zdrowia i organizacje z całego świata zostały poddane analizie przez panel ekspertów, którego członkami są liderzy w dziedzinie leczenia MP. Głosowanie jest teraz otwarte dla wszystkich i zakończy się 22 czerwca 2011 r., a projekty z największą liczbą głosów otrzymają dofinansowanie.

Członkowie panelu ekspertów sami wybiorą siedem projektów, które uznają za zasługujące na szczególne uznanie. Przewidziano 32 nagrody w wysokości od 10 000 euro do 100 000 euro, o łącznej wartości 1 000 000 euro. O badaniu na temat migotania przedsionków SPEAK about AF (z ang. Stroke Prevention Education, Awareness and Knowledge) to sponsorowane przez Boehringer Ingelheim największe i najbardziej obszerne badanie przeprowadzone wśród lekarzy i osób żyjących z MP. Objęło ono ponad 3700 chorych z rozpoznanym MP, kardiologów, neurologów i internistów z 12 krajów i czterech kontynentów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.speakAF.com.

O organizacjach wspierających kampanię

Ponad 40 organizacji z całego świata wspiera akcję 1 Mission 1 Million – Getting to the Heart of Stroke. Poniżej znajdują się informacje o czterech najważniejszych organizacjach wspierających kampanię.

  • AntiCoagulation Europe (ACE) www.anticoagulationeurope.org
Jako wiodąca w Europie organizacja charytatywna poświęcona zapobieganiu zakrzepicy, uznała, Ŝe 1 Mission 1 Million jest wspaniałą okazją, by razem z innymi organizacjami, pomóc w zapobieganiu udarom mózgu powstającym na skutek MP.

  • Atrial Fibrillation Association (AFA) www.atrialfibrillation.org.uk
AFA zaangażowała się w akcję 1 Mission 1 Million, ponieważ tak jak pacjenci, opiekunowie i lekarze walczący z MP poświęciła się sprawie zdrowia i życia osób cierpiących na tę prowadzącą do niepełnosprawności chorobę, często opisywaną przez pacjentów jako „odbierającą istotę życia”.

  • Stroke Alliance for Europe (SAFE) www.safestroke.org
Stroke Alliance for Europe (SAFE) z dumą wspiera akcję 1 Mission 1 Million. Ta cenna inicjatywa zwiększy świadomość na temat migotania przedsionków jako jednego z ukrytych czynników ryzyka powstawania udarów mózgu. Nie zawsze podejmowane jest odpowiednie leczenie chorujących osób, a świadomość społeczna zagrożenia jest bardzo niska. Nagłaśniając problem MP, oczekujemy wzrostu zrozumienia zarówno wśród opinii publicznej, jak i lekarzy, aby mogli lepiej  leczyć to zaburzenie.

  • Światowa Federacja Serca (WHF) www.worldheart.org
Migotanie przedsionków (MP) jest coraz większym problemem zdrowia publicznego, który obciąża nie tylko na pacjentów, żyjących z tą chorobą, ale także ich rodziny i systemy opieki zdrowotnej w krajach, w których żyją. Tymczasem badania wskazują na brak świadomości i zrozumienia (MP). World Heart Federation wspiera inicjatywę 1 Mission 1 Million, której celem jest zwrócenie uwagi na to, jak poważna jest to choroba, której skutki mogą mieć katastrofalne następstwa dla samych pacjentów i systemu opieki zdrowotnej.

  • Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim, z centralą w Ingelheim w Niemczech, jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych. Działa na rynkach całego świata za pośrednictwem 142 podmiotów stowarzyszonych w 50 krajach. Boehringer Ingelheim zatrudnia ponad 41 500 pracowników. Firma rodzinna, założona w roku 1885, prowadzi prace badawczorozwojowe, produkcję i sprzedaż nowatorskich produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt. W roku 2009 firma Boehringer Ingelheim odnotowała sprzedaż netto w wysokości 12,7 mld euro. Blisko 21% wartości sprzedaży netto w największym segmencie biznesowym firmy, tzn. w segmencie leków na receptę, zainwestowano w badania i rozwój.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.boehringer-ingelheim.com

Komentarze do: Polski projekt walczy w międzynarodowym konkursie profilaktyki udaru mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz