Szukaj

Polacy monitorują serca najdokładniej na świecie

Podziel się
Komentarze0

Problemy zdrowotne związane z sercem mogą znacznie obniżać jakość życia i powodować poważne powikłania. Według danych Eurostatu, choroby serca i układu krążenia są, obok nowotworów, najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców Europy. Nowe możliwości i nadzieje daje obecnie pacjentom rozwój  branż na styku medycyny, telekomunikacji i IT, co pokazuje przykład PocektECG - polskiego wynalazku, który podbija światowe rynki medyczne.


Coraz częstsze występowanie chorób serca oraz potrzeba długookresowego badania jego pracy stoją za dynamicznym rozwojem metod monitoringu aktywności tego organu. Pierwszym przełomowym wydarzeniem w diagnostyce kardiologicznej była metoda Holtera - 24 godzinna rejestracja sygnału EKG w celu statystycznego określenia zaburzeń rytmu serca.

Z czasem nastąpił rozwój rozwiązań telemetrycznych - pozwalających na diagnostykę rzadkich zaburzeń o charakterze napadowym. Możliwa stała się też wielodobowa diagnostyka, podczas której sygnał EKG jest na bieżąco przesyłany od pacjenta, przebywającego w dowolnym miejscu, do lekarza specjalisty. Rozwiązania usprawniające diagnostykę powstają obecnie na całym Świecie, w tym m.in. w Polsce, skąd wywodzi się najbardziej zaawansowany w obecnej chwili system do zdalnego monitorowania serca w czasie rzeczywistym, system PocketECG.

Łączy on cechy rozwiązań diagnostycznych wykorzystywanych na różnych rynkach i do różnych potrzeb. Jako jedyny kumuluje w sobie zalety wielu rozwiązań diagnostyki arytmii, tj. badania metodą Holtera, badania typu Event Monitoring (EM) i badania typu Mobile Cardiovascular Telemetry (MCT). System został opracowany przez zespół Medicalgorithmics i jest objęty ochroną patentową na kilku kontynentach.

- Wszystko zaczęło się od Stanów Zjednoczonych. Rynek w USA jako pierwszy zweryfikował skuteczność PocketECG. Cały czas systematycznie rośnie liczba placówek medycznych w których jest on wykorzystywany. Pozytywna opinia wystawiona przez amerykańskich lekarzy promieniuje  na cały świat. W obecnej chwili, nasz system jest wykorzystywany również na Bliskim Wschodzie i w Azji. – mówi dr Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A. 


PocketECG składa się z przenośnego bezprzewodowego zestawu monitorującego oraz specjalistycznego oprogramowania. W skład zestawu monitorującego wchodzi rejestrator wyposażony w trzy elektrody, które umieszcza się w okolicach klatki piersiowej. Urządzenie ma za zadanie akwizycję sygnału EKG oraz jego rejestrację w pamięci telefonu, a także interpretację. Rejestrator przesyła sygnał za pomocą Bluetooth oraz telefonu smartfon do serwerów z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem służącym do opracowywania raportów diagnostycznych.

W centrach telemedycznych ma miejsce analiza wyników badań. Do wykrywania i diagnozowania arytmii wykorzystywane są autorskie algorytmy dr Marka Dziubińskiego. Oprogramowanie zarządzające transmisją danych pozwala użytkownikom i lekarzom na zdalny dostęp do raportów diagnostycznych. Algorytmy wyróżnia znacznie wyższa skuteczność rozpoznawania arytmii w stosunku do innych systemów, a proces stawiania diagnozy trwa o wiele krócej krócej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.


-  Źródłem sukcesu systemu PocketECG są zaawansowane, samouczące się algorytmy, które w czasie rzeczywistym analizują i opisują każde uderzenie serca pacjenta. Na tle konkurencji nasz produkt wyróżnia możliwość bardzo szczegółowej analizy jakościowej i ilościowej wielodniowego zapisu EKG, dlatego też  wzbudza on ogromne zainteresowanie. Obecnie pracujemy nad trzecią generacją systemu PocketECG, która będzie integrować istniejące elementy zestawu diagnostycznego w jedno, niewielkie urządzenie, które będzie mogło monitorować także inne sygnały życiowe niż te związane z monitorowaniem pracy serca. Prace nad nowym urządzeniem są bardzo zaawansowane a jego premiera planowana jest na 2013 rok. – mówi Piotr Żółkiewicz, Dyrektor Finansowy i Operacyjny Spółki.

Wyniki badań generowane przez oprogramowanie systemu PocketECG prezentowane są w formie raportu opisującego występujące arytmie. Zawiera on szczegółowe i komplementarne dane między innymi na temat: liczby uderzeń serca, udziału skurczy patologicznych i normalnych, udziału arytmii różnego typu oraz charakterystyki arytmii z wyszczególnieniem najistotniejszych przypadków. Cząstkowe wyniki badania systemem PocketECG generowane są w czasie rzeczywistym, co pozwala na stałe monitorowanie pracy serca.

Wygenerowane dobowe raporty z badania są analizowane i weryfikowane w centrach telemedycznych przez zespoły techników holterowskich, którzy przygotowują raporty diagnostyczne dla lekarzy. Lekarze mogą podpisywać raporty, wystawiać diagnozę i zarządzać badaniami swoich pacjentów zdalnie, także przez urządzenia mobilne takie jak smartfon i tablet. Dzięki skuteczności algorytmów zastosowanych w systemie, diagnoza choroby trwa o wiele krócej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.

Pacjent również może odnotować zaobserwowane przez siebie niepokojące symptomy wykorzystując interfejs smartfona. Po otrzymaniu wystarczających danych do dokonania diagnozy lekarz podejmuje decyzję o zakończeniu monitorowania danego pacjenta, dzięki temu badania zawsze trwa dokładnie tyle dni, ile trzeba aby wystawić diagnozę i długość badania jest optymalna pod względem kosztowym.

Pacjent otrzymuje urządzenie od swojego lekarza lub otrzymuje je w paczce, dostarczone przez kuriera. Produkt jest przystosowany do wysyłki, samodzielnego zamocowania i uruchomienia przez pacjenta, po odbyciu krótkiego, zdalnego szkolenia.

Komentarze do: Polacy monitorują serca najdokładniej na świecie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz