Szukaj

Patologiczna szczodrość wynikiem udaru?

Podziel się
Komentarze0

Pan. A., 49-letni Brazylijczyk, co prawda przeżył udar, ale doświadczył zadziwiającej zmiany osobowości – rozwinął patologiczną hojność. Jego chęć, aby oddać za darmo wszystko, co miał, nawet ludziom, których nie znał, dramatycznie zmieniła jego życie.Wydawał na przykład pieniądze na dzieci, które spotykał na ulicy – kupował im napoje, cukierki, śmieciowe jedzenie.

Pan A., bo tak został nazwany w studium przypadku opublikowanym w Neurocase, stał się całkowicie niezdolny do kontrolowania swoich finansów i do wykonywania obowiązków zawodowych – pracował jako kierownik działu w potężnej korporacji.

Dr Leonardo Fontanelle z Federal University of Rio de Janeiro, mówi: - Udar mózgu może spowodować zmiany behawioralne i neuropsychologiczne.

Ale mimo że zmiany osobowości nie są czymś niezwykłym, to ten przypadek jest całkowicie wyjątkowy.

Bardzo często zmiana behawioralna po udarze zależy od rozmiaru urazu oraz jego umiejscowienia w mózgu.


Udar mózgu pojawia się, kiedy skrzep krwi blokuje dopływ krwi do mózgu, albo kiedy naczynie krwionośne w mózgu pęka.

Uszkodzenia mózgu spowodowane niskim natlenieniem prowadzą do zmian emocjonalnych – najczęściej do depresji. Ale udar może być też przyczyną patologicznego śmiechu lub płaczu.

U pana A. udar wyniknął z krwotoku w mózgu, który był związany z nadciśnieniem. Zrozumienie, skąd się wzięła niezwykła szczodrość pana A. po udarze, jest niezwykle interesujące dla badaczy, gdyż kondycja ta różni się we wszystkim od socjopatii na przykład.

Dr Fontanelle określił, iż udar u tego pacjenta dotyczył regionu podkorowego mózgu, a szkody mogły dotknąć stref mózgowych powiązanych z regulacją normalnych zachowań.

Ale wiedza, której strefy mózgu dotknął udar, nie pozwala przepowiedzieć zmian w osobowości.

Badania do tej pory określiły kilka struktur mózgowych, które są powiązane z hojnymi gestami, takimi jak charytatywne anonimowe składanie datków. Te struktury obejmują także mózgowy system nagrody.

Dr Fontanelle podsumowuje: - Patologiczna hojność mojego pacjenta oferuje nowy wgląd w to, które strefy mózgu wpływają na delikatną równowagę między altruizmem a egoizmem.

Komentarze do: Patologiczna szczodrość wynikiem udaru?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz