Szukaj

Krew pępowinowa na wokandzie Parlamentu Europejskiego

Podziel się
Komentarze0

Niedobór zasobów tkanek i komórek, w tym krwi pępowinowej, która jest źródłem komórek macierzystych, to problem, z którym medycyna boryka się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W czerwcu temat ten został podjęty w Parlamencie Europejskim i mamy już pierwsze tego owoce w postaci rezolucji w sprawie „Voluntary and unpaid donation”.

W Polsce największym bankiem krwi pępowinowej i jedynym akredytowanym przez American Association of Blood Banks jest Polski Bank Komórek Macierzystych.

Oto wiadomość, na którą długo czekaliśmy: 20 czerwca br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zdecydowaną większością głosów przyjęła rezolucję dotyczącą dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa tkanek i komórek, której celem jest ułatwienie znalezienia odpowiednich dawców na terenie Europy i pomoc w ratowaniu życia.

W ostatnich czasach medycyna zrobiła ogromny postęp w terapii komórkami macierzystymi, które dzięki swoim niezwykłym właściwościom mogą być wykorzystywane do leczenia chorych organów. Według raportu posłanki do Parlamentu Europejskiego Mariny Yannakoudakis - Dokonał się istotny postęp naukowy w dziedzinie badań nad krwią pępowinową, która stanowi bardzo obiecującą alternatywę terapeutyczną w leczeniu wielu chorób, w tym chorób dziecięcych.

Niestety niedostateczna liczba dawców krwi, szpiku oraz właśnie krwi pępowinowej (obecnie komórki macierzyste krwi pępowinowej są pobierane jedynie podczas 1% wszystkich porodów w Unii Europejskiej) sprawia, że postęp ten nie może być odpowiednio wykorzystany.

Rozwiązaniem tego problemu jest bankowanie krwi pępowinowej w bankach publicznych i rodzinnych. Parlament Europejski, wydając rezolucję w tej sprawie, podkreśla konieczność utworzenia przez wszystkie państwa członkowskie publicznych banków tkanek i komórek. Zaznacza również, że w celu zarządzania zasobami w interesie ogólnym oraz zwiększenia dostępności komórek macierzystych krwi pępowinowej, Komisja i państwa członkowskie powinny rozważyć możliwość stworzenia ogólnoeuropejskiej bazy dawców i potencjalnych odbiorców oraz odpowiednich ram regulacyjnych.


Raport podkreśla, jak duże znaczenie ma ofiarowywanie przez matki po porodzie krwi pępowinowej i tkanek bankom publicznym, aby pomóc w leczeniu chorób i dalszym prowadzeniu badań naukowych w tej dziedzinie. Przypomina też, że oddanie krwi pępowinowej powinno się odbywać na podstawie dobrowolnego i świadomego wyrażenia przez matkę zgody na piśmie i że zgoda taka może zostać odwołana w sposób nieformalny w dowolnej chwili przed ofiarowaniem.


Ponadto rezolucja wzywa państwa członkowskie do podnoszenia świadomości w zakresie publicznych banków krwi pępowinowej za pośrednictwem kampanii informacyjnych. Celem raportu jest pokazanie, jak ważne jest bycie dawcą w dzisiejszych czasach, uświadomienie, że zwiększanie zasobów krwi pępowinowej może być decydujące dla ratowania życia w przyszłości, oraz inicjowanie najlepszych praktyk w tym obszarze.

- W Polsce każda matka może oddać krew w publicznym banku krwi pępowinowej. Polski Bank Komórek Macierzystych oferuje bezpłatne pobranie oraz zdeponowanie krwi pępowinowej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus oraz w szpitalu im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej w Warszawie. W ten sposób PBKM zwiększa zasoby przechowywanej krwi pępowinowej i tym samym przyczynia się do większego wykorzystywania krwi pępowinowej do przeszczepień –  mówi dr Tomasz Baran z PBKM.

*******
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) został założony w 2002 roku w Warszawie. Jest polską firmą biotechnologiczną, która specjalizuje się w pobieraniu, preparatyce, zamrażaniu i przechowywaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej w celu późniejszego, ich wykorzystania w leczeniu. PBKM świadczy profesjonalną i kompleksową usługę deponowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej według najlepszych europejskich i amerykańskich standardów medycznych. Jako jedyny bank w Polsce jest akredytowany przez American Association of Blood Banks. PBKM regularnie poddawany jest audytom Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek sprawdzającym z ramienia Ministerstwa Zdrowia poprawność dokonywanych procesów i stosowanych procedur. PBKM wraz z oddziałami w innych krajach Europy (m.in. Węgry, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Łotwa) skupione w grupie FamiCord, zgromadził blisko 50 tysięcy porcji krwi pępowinowej, co sytuuje firmę wśród największych firm świadczących usługę rodzinnego deponowania krwi pępowinowej w Europie. Banki z Grupy FamiCord dostarczyły krew pępowinową do 10 przeszczepień – 8 w Polsce i 2 na Węgrzech.

Więcej informacji na stronie www.pbkm.pl.
Komentarze do: Krew pępowinowa na wokandzie Parlamentu Europejskiego

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz